16.12.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 12. 2010 – Vlada RS je na 112. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in določila prečiščeno besedilo uredbe. Vlada je sprejela tudi spremembe in dopolnitve Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima in Strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji. Za delni program odprave posledic poplav je Vlada namenila skoraj štiri milijone evrov, sprejela pa je tudi program odprave posledic škode v gospodarstvu po septembrskih poplavah in namenila sredstva za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavo dne 18. septembra 2007.


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> 

<o:p>Spremembe uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest </o:p>

<o:p></o:p> 

<o:p>Sprememba uredbe je potrebna zaradi sprejete Uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010 (Uradni list RS, št. 51/2010), s katero je bil določen enotni valorizacijski količnik za vse kulture v vrednosti 0,64. To posledično pomeni tudi zmanjšanje obsega sredstev iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2011 bi imeli tako v primerjavi z letom 2009 zbranih in razporejenih 794 tisoč evrov sredstev pristojbin manj, oziroma bi sredstva pristojbin in proračuna zadoščala le za izvedbo vzdrževanja 26% gozdnih cest. Tako zmanjšana sredstva torej ne zadostujejo niti za izvedbo minimalnega vzdrževanje gozdnih cest. Zaradi navedenega se z dvigom prispevne stopnje od katastrskega dohodka zgolj ohranja višino razpoložljivih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na enaki ravni kot v letu 2009, ob enaki obremenitvi lastnikov gozdov. Predlaga se odmera pristojbine lastnikom zasebnih gozdov po stopnji 14,7% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v državni lasti, s katerimi ta sklad gospodari. </o:p>

<o:p></o:p> 

<o:p>Z uredbo se spreminja tudi porazdelitev sredstev pristojbin med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem zaradi spremembe dolžin gozdnih cest po posameznih občinah - novogradnje gozdnih cest, posodobitve evidence gozdnih cest) in zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije.</o:p>

<o:p></o:p> 

<o:p>Veš si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Vlade.</o:p>


< Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA