09.02.2016 Starost: 7 let

REALIZACIJA UKREPOV ZA JAVNO FINANČNE PRIHRANKE OBČIN

Ljubljana, 9. 2. 2016 - Združenje občin Slovenije je ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju poslalo dopis, v katerem pozdravljamo vzpostavitev aplikacije »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin«, vendar hkrati opozarjamo na njene pomanjkljivosti.


V Združenju občin Slovenije pozdravljamo vzpostavitev aplikacije »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin«, ki bo tako občinam kot ostali zainteresirani javnosti nudila pregled nad aktivnostmi Vlade RS glede zaveze za uresničevanje sprememb predpisov, ki bodo občinam prinesli ukrepe tako za znižanje finančnih obveznosti kot odpravo administrativnih ovir pri njihovem delovanju.

Hkrati pa ugotavljamo, da ima aplikacija številne pomanjkljivosti, na katere smo opozarjali tudi tekom usklajevanj o ukrepih za znižanje stroškov občin, in sicer da aplikacija vsebuje ocene prihrankov občin, s katerimi se v združenjih občin ne strinjamo oziroma jih ocenjujemo kot nerealne oziroma pretirane. V Združenju občin Slovenije zato pričakujemo, da bodo v aplikacijo vneseni podatki, ki bodo usklajeni in potrjeni s strani združenj občin oziroma vsaj navedbo, da se združenja z oceno prihrankov ne strinjamo. Prav tako predlagamo, da aplikacija ob ukrepih, ki so že bili realizirani, vsebuje tudi navedbo realiziranih prihrankov. Prav tako pričakujemo, da se ob ukrepih, kjer gre za investicijska sredstva, to dejstvo tudi navede z obrazložitvijo, da pride do prihranka ob izvedbi investicije.

V Združenju občin Slovenije pričakujemo, da se bodo prizadevanja za realizacijo ukrepov za znižanje stroškov občinam pospešeno nadaljevala, zato tudi pričakujemo povabilo na sestanek, na katerem bi se dogovorili, kako nadaljevati z aktivnostmi.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 12. FEBRUARJA 2016