08.06.2017 Starost: 3 let

RAZVOJNA SVETA OBEH KOHEZIJSKIH REGIJ SOGLAŠATA Z IZHODIŠČI ZA SPREMEMBO OPERATIVNEGA PROGRAMA

Ljubljana/Brestanica, 7. 6. 2017 - Razvojna sveta kohezijskih regij vzhodne in zahodne Slovenije sta na ločenih sejah podala soglasji k izhodiščem za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. To je tudi zelena luč, da gremo v spremembo, je povedala ministrica Alenka Smerkolj.


Kot je dogajanje povzela ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, je bila razprava na popoldanski seji razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki je potekala v Brestanici, še posebej "žolčna", a na koncu so člani soglasje vendarle dali. Že dopoldne pa se je v Ljubljani sestal razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija.

 

Vlada je sicer izhodišča za spremembo operativnega programa in predvidene prerazporeditve sredstev med njegovimi vsebinami potrdila na seji 1. junija. Ob tem je Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naložila, da skladno s potrjenimi izhodišči pripravi ustrezno spremembo Partnerskega sporazuma za obdobje 2014-2020.

 

Kot je pojasnila Smerkoljeva, so z Evropsko komisijo dogovorjeni, da čim več stvari glede spremembe operativnega programa dogovorijo še pred uradno vložitvijo tehnične dokumentacijo, kar bi Slovenija rada naredila nekje do sredine julija. Tako bi lahko nato Evropska komisija svojo odločitve glede tega podala do konca oktobra, ocenjuje Smerkoljeva.

 

Na obeh sejah so govorili tudi o načrtovanem drugem povabilu za pripravo dogovorov za razvoj regij, ki je že v pripravi, pripravlja ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrica Smerkoljeva si želi, da bi bilo povabilo čim prej pripravljeno, saj bi to pomenilo tudi čimprejšnje črpanje sredstev. Ministrica glede na predstavljeno časovnico s strani gospodarskega ministrstva računa, da bosta po vseh izvedenih postopkih regiji lahko sredstva začeli črpati do konca letošnjega leta.

 

Na podlagi sprejetih izhodišč za spremembo operativnega progama in dodelitvi dodatnih pravic porabe bo za izvedbo prvega in drugega povabila za pripravo dogovorov za razvoj regij razpoložljivih 477,3 milijona evrov sredstev EU in slovenske udeležbe. (Vir: STA)

 

 


< ODBOR DZ ZA FINANCE PONOVNO PODPRL VIŠINO POVPREČNINE ZA 2017