20.06.2022 Starost: 279 dni

RAZPISI ZA PROJEKTE V OKVIRU PROGRAMA LIFE ZA LETO 2022

Ljubljana, 20. 6. 2022 - Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.


V okviru razpisov so možne prijave na sledeče projekte:

  1. Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje - rok za prijavo 4. 10. 2022
  2. Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo - rok 16. 11. 2022
  3. strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP) - rok za oddajo konceptov 8. 9. 2022, rok za oddajo popolne prijave 30. 3. 2023
  4. Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP -  rok za prijavo 8. 9. 2022
  5. Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije  - rok za prijavo 21. 9. 2022

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini). Če ste zamudili informativne dneve EU LIFE, si lahko ogledate predstavitve na tej povezavi in na spodnjih povezavah (predstavitve so v angleškem jeziku):

Druge koristne informacije: uredba LIFE in večletni akcijski načrt 2021–2023 (v angleščini.

Za več informacij se obrnite na kontaktno točko: life.mop(at)gov.si.

* * *

 


< POJASNILO MOP - IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA DO SPREJEMA PODZAKONSKIH AKTOV