03.04.2020 Starost: 3 let

RAZPISI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA PRESTAVLJENI

Ljubljana, 3. 4.2020 - Objava javnih razpisov iz naslova programa razvoja podeželja 2014-2020 bo prestavljena predvidoma v maj in junij, so sporičili iz MKGP. Izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa so namreč začasno zadržale sprejemanje izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov.


Trenutne razmere v državi, povezane z epidemijo novega koronavirusa, so začasno zadržale sprejemanje ustrezne izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se v teh razmerah sprejema le interventna zakonodaja. Prav tako so vlagatelji v teh razmerah soočeni z izrazito oteženo pripravo vlog na javne razpise ter upočasnjenim pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj in ostale dokumentacije, zahtevane ob vložitvi vloge na javni razpis, saj roki v upravnih postopkih trenutno ne tečejo, so pojasnili na ministrstvu.

Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne spremembe programa razvoja podeželja 2014-2020, da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je tako v postopku pospešene priprave teh sprememb.

Na podlagi spremembe programa razvoja podeželja 2014-2020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po njihovem sprejetju na vladi bomo lahko objavili načrtovane javne razpise. Objava javnih razpisov se torej predvidoma prestavlja na meseca maj in junij, razvoj dogodkov pa bo seveda odvisen od razvoja aktualnih razmer, povezanih z epidemijo.

Zagotovili so, da bodo javnost o načrtovanih objavah razpisov sproti obveščali. Takoj, ko bo potek epidemije jasnejši, bo pripravljen nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov, ki bo objavljen na spletnih straneh ministrstva in programa razvoja podeželja.


< POSLANCI POTRDILI »MEGA ZAKON«