01.07.2014 Starost: 8 let

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČIN

Ljubljana, 30. 6. 2014 - Na lokalnih volitvah, ki bodo 5. oktobra, bodo potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti v tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin. Zakon o lokalnih volitvah določa, da redne volitve v svete ožjih delov občin razpiše župan.


V skladu s sistemsko zakonodajo lahko občine ustanovijo krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Gre za obliko sodelovanja občanov na lokalni ravni pri upravljanju javnih zadev. Občina s prenosom posameznih nalog iz svoje pristojnosti zagotovi učinkovitejše izvajanje teh nalog.

Po podatkih iz leta 2013 je bilo v Sloveniji v 138 občinah skupno ustanovljenih 1198 ožjih delov občin, od tega 954 krajevnih skupnosti, 180 vaških skupnosti in 64 četrtnih skupnosti. Medtem ko volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti potekajo po večinskem volilnem sistemu, se volitve v četrtnih skupnostih izvedejo po proporcionalnem volilnem sistemu.

Akt o razpisu volitev v svete ožjih delov občin se objavi v uradnem glasilu občine.

* * *

 


< SKRB ZA NAČRTNO KULTURNO-UMETNOSTNO VZGOJO NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI