19.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

RAZPIS SVLR ZA PROJEKTE - SODELOVANJE Z AVSTRIJO

Ljubljana, 19.07.08 - SVLR je v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo objavila prvi skupni javni razpis za sofinanciranje projektnih predlogov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za komponento čezmejnega sodelovanja. Za projekte je iz sklada namenjenih 31,5 milijona evrov.


 

V okviru razpisa, ki ga je v zadnji številki uradnega lista objavila vladna služba za regionalno politiko kot organ upravljanja operativnega programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo 2007-2013, se bodo sredstva razdelila po prednostnih nalogah na naslednji način: za projekte konkurenčnosti, znanja in gospodarskega sodelovanja 14,1 milijona evrov, za projekte trajnostnega in skladnega razvoja pa 17,4 milijona evrov.

 

Kot pojasnjujejo na vladni službi, prednostne naloge konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje zajemajo dejavnosti razvoja malih in srednje velikih podjetij, turizma, okolja za na znanju temelječe gospodarstvo ter tematska prednostna področja, prednostne naloge trajnosten in skladen razvoj pa upravljanje z naravnimi viri, okolje in energijo, razvoj naselij in regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj. Zajema še horizontalne teme, kot so razvoj človeških virov, mreženje, inovativnost, informacijska in komunikacijska tehnologija, trajnostni razvoj in enake možnosti.

 

Upravičena območja v Sloveniji so gorenjska, koroška, savinjska, podravska, pomurska in osrednjeslovenska statistična regija (ta je vključena kot sosednje območje upravičenemu območju), v Avstriji pa Vzhodna Ĺ tajerska, Zahodna in Južna Ĺ tajerska, Celovec-Beljak, Spodnja Koroška, Južno Gradiščansko ter kot sosednja območja upravičenemu območju Gradec, Zgornja Ĺ tajerska-Vzhod, Zgornja Ĺ tajerska-Zahod in Zgornja Koroška.

 

Kot omenjeno, bodo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo sredstva v višini 31,5 milijona evrov. Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje skupnosti iz sredstev evropskega sklada do največ 85 odstotkov javnega financiranja.

 

V programu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se nahajajo na upravičenem območju programa. čŒe projektno partnerstvo vključuje partnerja izven programskega območja, je treba pojasniti, zakaj je prispevek tega partnerja bistvenega pomena za doseganje ciljev projekta in zakaj dejavnosti ne more izvesti drug partner, ki se nahaja na programskem območju. Minimalna zahteva za partnerstvo je, da ima vsaj enega projektnega partnerja iz Avstrije in enega iz Slovenije. Ĺ tevilo projektnih partnerjev navzgor ni omejeno. Vsi projektni partnerji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za sodelovanje v programu.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.si-at.eu. Prvi rok za oddajo vlog je 30. september. V času javnega razpisa bodo organizirane delavnice, kjer bodo podrobneje obrazloženi pogoji sodelovanja na razpisu ter organizirana pomoč pri iskanju partnerjev in razvoju projektov, so sporočili iz službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

 

Končno odločitev o izbiri projektov bo sprejel skupni nadzorni odbor operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Rezultati javnega razpisa bodo znani predvidoma v začetku leta 2009.

 

* * *


< ŠKODA PO NEDAVNEM KATASTROFALNEM NEURJU