17.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

RAZPIS NAGRADE ZA UREJANJE KRAJINE

Ljubljana, 17. 10. 2008 - Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnih straneh objavilo vabilo k razpisu Sveta Evrope, in sicer slovenske občine, univerze, nevladne organizacije in druge dejavne na področju urejanja krajine, da s svojim projektom, pobudo ali dejavnostjo prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter ozaveščanju javnosti. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na razpis ministrstva in se potegujejo za častno priznanje Sveta Evrope za krajino, za postopek izvajanja na nacionalni ali večvnacionalni ravni.
 


 

Namen razpisa je nagraditi projekte iz prakse, pobude ali dejavnosti (v nadaljevanju: «dela»), ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenske krajine ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajine za človekov razvoj. Nagrada je častno priznanje politiki ali ukrepom lokalnih ali regionalnih oblasti ali njihovih združenj ali izrednim prispevkom nevladnih organizacij za trajnostno varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje krajine in je v obliki diplome.

 

Kandidirajo lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja, ki so kot del krajinske politike države pogodbenice te konvencije, uveljavili politiko ali ukrepe za varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje svoje krajine, pri čemer so se ti ukrepi ali politika izkazali kot trajno učinkoviti in so tako lahko zgled drugim teritorialnim oblastem v Evropi (npr. ministrstva, druge državne institucije, občine) in nevladne organizacije, ki so se posebej izkazale pri varstvu, upravljanju ali načrtovanju krajine.

 

Predloži se lahko projekte, pobude ali dejavnosti, iz katerih so že razvidni konkretni rezultati, doseženi pri izvajanju. Predložena dela morajo prispevati k uveljavljanju ciljev kakovosti krajine. Predložena dela morajo biti končana oziroma izvedena in na voljo javnosti že vsaj tri leta (november 2005) do trenutka, ko se predložijo kandidature.

 

Rok za oddajo kandidature je 1. december 2008. Dela morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na vložišče Ministrstva za okolje in prostor do 1. decembra 2008 do 14.00 ure. Dela se lahko pošljejo po pošti, ali se jih predloži osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor  vsak delovni dan od 08.00 do 14.00 ure.

 

Odpiranje del ne bo javno. Žirija bo o izboru dela odločila najkasneje do 8.12.2008. Odločitev komisije je dokončna.

 

Za več informacij si oglejte razpis na strani Ministrstva za okolje, kjer si lahko preberete tudi bolj natančno pogoje, merila in način ocenjevanja.

 

+ + +


< NOVINARSKA KONFERENCA PO 5. SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE