19.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

RAZLIKA DO POLNEGA LANSKEGA REGRESA VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Zaradi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča o kršitvi kolektivne pogodbe v delu, ki zadeva izplačilo lanskega regresa, bodo razliko v regresu dobili izplačano vsi javni uslužbenci, je zagotovil minister Gregor Virant. Bo pa treba potrebnih 50 milijonov evrov za izplačilo te razlike po besedah ministra "kompenzirati z drugimi ukrepi".


 

 

Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo odločilo v

kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikata vzgoje, izobraževanja,

znanosti in kulture Slovenije proti nasprotni udeleženki Republiki Sloveniji,

Vladi Republike Slovenije, zaradi izplačila znižanih zneskov regresa za letni

dopust za leto 2012, v skladu z določbami Zakona za uravnoteženje javnih

financ.

Višje delovno in socialno sodišče je z navedeno sodbo

zavrnilo pritožbo Republike Slovenije ter potrdilo prvostopenjsko sodbo v delu,

v katerem je Republiki Sloveniji naložena obveznost izplačila članom navedenega

sindikata, kot predlagatelja kolektivnega spora, ustreznih razlik regresa za

letni dopust za leto 2012 in sicer do višine, kot izhaja iz 9. točke Dogovora o

ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in

2012, torej do višine bruto zneska 692 evrov oziroma sorazmernega dela, skupaj

z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Pritožbeno sodišče se je postavilo na

stališče, da ima Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v

javnem sektorju za leti 2011 in 2012 naravo kolektivne pogodbe.

Glede na prejeto sodbo pritožbenega sodišča ter upoštevaje

dejstvo, da je več reprezentativnih sindikatov javnega sektorja že vložilo

podobne kolektivne spore, od katerih so v nekaj primerih že bile izdane sodbe

sodišča prve stopnje, s katerimi je bilo ugodeno predlogom predlagatelja za

izplačilo regresa za letni dopust v višini 692 evrov, bo vladna stran

predlagala sindikalni strani, da se vsem zaposlenim v javnem sektorju izplača

razlika regresa za letni dopust za leto 2012 do višine 692 evrov, pri čemer bo

potrebno za ta sredstva za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju za leto

2013 dogovoriti dodatne ukrepe na drugih stroških dela zaposlenih.


< SESTANEK NA TEMO ZEMELJSKIH PLAZOV IN ŠKODE PO OBILNEM SNEŽENJU