10.04.2020 Starost: 2 let

RAZLAGA IN POJASNILA GLEDE 64. ČLENA ZIUZEOP ZA NEPOSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE

Ljubljana, 10. 4. 2020 - Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo razlage in pojasnila glede plačilnih rokov, ki jih določa 64. člen interventnega protikorona zakona.


Ministsrtvo za finance pojasnjuje, da 8 dnevni plačilni rok velja za račune, ki so prejeti od 11. 4. 2020 dalje . To pomeni z dnem, ko zakon začne veljati oziroma naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu RS. Navedena ureditev se uporablja do 31. 5. 2020, razen, če bodo ukrepi, skladno z 20. členom ZIUZEOP, podaljšani za 30 dni.

Pri izdanih računih se upošteva 60 dnevni plačilni rok za račune izdane od 11. 4. 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

Prav tako morajo neposredni proračunski uporabniki  dokumentacijo za izplačilo svoji računovodski službi predložiti najkasneje 2 delovna dneva pred izplačilom.

Celotno obvestilo je na voljo TU.

Zakon o interventnih ukrepih pa je na voljo TU.

* * *


< VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI DELU OD DOMA