25.08.2017 Starost: 4 let

RAZKRITJA PODATKOV DRUGIM DRŽAVNIM ORGANOM, OBČINAM TER NOSILCEM JAVNIH POOBLASTI ZA POTREBE DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ

Ljubljana, 25. 8. 2017 - FURS je podal predlog glede načina razkritja podatkov drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja v upravnih postopkih dodeljevanja neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot, preverjanja izpolnjevanja pogojev za upravičenost do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, odobritve izredne pomoči, zamenjave stanovanj, izdaje mnenja CSD, ali je posameznik upravičen do pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja.


FURS predlaga vzpostavitev G2G izmenjave. Do njene vzpostavitve pa predlaga uporabo sistema pisnih zahtevkov, poslanih preko e-pošte na Generalni finančni urad, s priloženim seznamom EMŠO ali davčnih številk oseb, za katere občina, stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva osebne podatke. Generalni finančni urad bo seznam dopolnil s podatki in jih s spremnim dopisom, po e-pošti poslal naročniku. Organom, ki niso v sistemu HKOM, bodo poslani kodirani podatki. Podatki v odgovoru bodo v PDF obliki in jih ni mogoče uvoziti v sistem uporabnika.

 

Dopis FURS

Navodilo občinam

Navodilo JSS

 

 


< SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN