25.11.2021 Starost: 180 dni

RAST CEN IN ZAKONODAJA S PODROČJA JAVNIH NAROČIL

Ljubljana, 25. 11. 2021 - Združenje občin Slovenije je prejelo stališče MJU, Direktorata za javno naročanje, v zvezi s prošnjo predsedstva ZOS za pripravo navodila oziroma usmeritve za področje gradenj in živil, vezano na vpliv rasti cen.


Stališče MJU vsebuje sistematično pojasnilo dovoljenih sprememb pogodb zaradi dviga cen blaga, surovin in storitev in vseh okoliščin, ki jih je v tem segmentu treba upoštevati.

V mesecu decembru 2021 bomo na ZOS v zvezi s to problematiko organizirali tudi izobraževanje.


< PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI NADALJUJE SVOJO ZAKONODAJNO POT