09.08.2017 Starost: 5 let

RAČUNSKO SODIŠČE S PRIPOROČILI ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9. 8. 2017 - Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2007-2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. Podalo je vrsto priporočil za izboljšanje poslovanja.


Čeprav se je postopek za ravnanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti med programskim obdobjem dopolnjeval in nadgrajeval, obstoječi način spremljanja ugotovljenih nepravilnosti ne omogoča, da bi lahko enostavno in dovolj natančno ugotovili, koliko je bilo v celotnem programskem obdobju 2007-2013 odkritih nepravilnosti in izrečenih finančnih popravkov, za kolikšen delež ugotovljenih nepravilnosti so upravičenci sredstva vrnili v državni proračun ter kolikšno breme bo zaradi financiranja ugotovljenih nepravilnosti nosil državni proračun, so na Računskem sodišču zapisali na svojih spletnih straneh.

Sodišče je ugotovilo, da je bilo do konca leta 2015 za najmanj 164 milijonov evrov izvedenih finančnih popravkov, kar pa je zaradi pomanjkljivosti v evidencah zgolj okviren znesek. Ministrstva so praviloma pozivala upravičence k vračilu sredstev. Upravičenci so zneske, manjše od 10.000 evrov, povečini vrnili, pri večjih zneskih pa so največkrat potekali postopki pred sodišči.

Nepravilna izplačila, ki jih upravičenci ne povrnejo ali pa se zanje ne zahteva povračil, v celoti ali vsaj delno financira državni proračun. Do konca leta 2015 je bilo iz državnega proračuna zaradi financiranja nastalih nepravilnosti in tudi dodatnih projektov izplačano med 56 milijoni evrov in 193 milijoni evrov več, kot je razpoložljivih sredstev v proračunu EU. K temu je treba po navedbah sodišča prišteti še ustrezen del nacionalne udeležbe.

Breme državnega proračuna se z izvedenimi vračili upravičencev zmanjšuje, skupnega zneska vseh vračil pa se ne spremlja posebej. Vračila neupravičeno izplačanih sredstev so lahko ob ponovni uporabi še enkrat povrnjena v proračun, zaradi česar evidentirani prihodki v državnem proračunu iz proračuna Evropske unije za izvedbo operativnih programov ne odražajo zgolj povračil iz proračuna Evropske unije, so še zapisali na Računskem sodišču. 

Revizijsko poročilo

Revizijsko poročilo - infografika


< OBČINE ZAHTEVAJO POLNO POVPREČNINO, KI JIM PRIPADA PO ZAKONU POVEČANO ZA NOVE NALOGE NALOŽENE OBČINAM V PRIHODNJIH DVEH LETIH