06.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

RAČUNSKO SODIŠČE PRIPRAVILO REVIZIJSKO POROČILO O UREDITVI PODROČJA OBČIN

Ljubljana, 6. 3. 2012 - Računsko sodišče je v revizijskem poročilu opozorilo na nekatere pogoste kršitve občin pri razpolaganju z nepremičninami in na pomanjkanje strategije na področju lokalne samouprave. Z njihovimi opozorili se na načelni ravni strinjajo tudi na pristojnem ministrstvu.


 

 

Računsko sodišče je preverilo postopke prodaje in menjave

zemljišč v mestnih občinah. Predsednik računskega sodišča Ĺ oltes je opozoril,

da je v primeru ugotovljenih kršitev občin omejenost ukrepanja precejšnja, saj

z zakonom niso predpisane kazenske določbe. Računsko sodišče tako predlaga, da

se predpiše ničnost pogodb oz. sankcioniranje v primeru, ko so pogodbe

sklenjene v nasprotju s predpisi, pri čemer bi bili določeni neki vrednostni limiti.

Razpolaganje z nepremičninami pa po njegovih besedah predstavlja kar pomembno

tveganje tudi za različne oblike koruptivnih dejanj.

Kot meni predsednik računskega sodišča, bi bil smiseln tudi

razmislek o uvedbi upravnega nadzora za postopke razpolaganja z nepremičninami

nad določenimi zneski. Zaradi velikega števila občin - leta 2010 jih je bilo

210, sedaj sta dve več - je nepreglednost po Ĺ oltesovih navedbah še večja. Ob

tem ocenjuje, da občine pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem ne morejo biti

povsem samostojne, da vse ne more biti le stvar občin, ampak tudi države, ki pa

zato potrebuje strategijo.

Strategija sicer manjka na splošno pri urejanju sistema

lokalne samouprave, se strinjajo tako računsko sodišče kot pristojno

ministrstvo. Ĺ tevilke na področju občin, ki jih je zbralo računsko sodišče, med

drugim namreč kažejo, da ima več kot polovica občin manj kot 5000 prebivalcev.

Na zadnji del leta 2010 je bilo 184 oziroma 87,6 odstotka vseh občin

zadolženih, in sicer za skupaj 733.513.962 evrov. Skupna zadolženost občin na

prebivalca se je v desetih letih povečala za več kot sedemkrat in znaša 357,9

evra na prebivalca. Finančno samostojnih je manj kot polovica občin.

Kar 137 občin je imelo primanjkljaj, 73 občin pa presežek.

Glede na število prebivalcev porabijo v povprečju manjše občine več sredstev,

pri tem pa manj prihodkov pridobijo iz virov, na katerih velikost lahko delno

vplivajo tudi same - zato in zaradi v povprečju slabše razvitosti so manjše

občine večje prejemnice transferov ter sredstev solidarnostne in finančne

izravnave, ugotavlja računsko sodišče. To so hkrati tudi vzroki za

nezainteresiranost občin za združevanje, so prepričani na računskem sodišču.

Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo se strinjajo z

računskim sodiščem, da je treba sprejeti strategijo razvoja sistema občin in

bodo, pripravili predlog načrta aktivnosti za njeno pripravo ter ga predložili

v sprejetje vladi. Izpostavili so dejstvo, da je do velikega števila občin

pripeljalo tudi dejstvo, da pristojni organi niso dosledno spoštovali ustavnih

in zakonskih pogojev za teritorialno členitev občin.

Celotno revizijsko poročilo Računskega sodišča RS si lahko

preberete TU.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. MARCEM