04.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

RAČUNSKO SODIŠČE OBLJUBLJA PRIPRAVO POBUD ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE

Ljubljana, 4. 12. 2008 – V Mestni hiši je bilo danes zaključeno regijsko posvetovanje s predstavniki občin. Po posvetu je predsednik Igor Ĺ oltes dejal da, bodo pripravili zaključno poročilo ter pobude vladi in DZ za konkretne zakonske spremembe. Skupna ugotovitev posveta je bila, da je sodelovanja z občinami pri pripravi zakonodaje premalo.


 

Današnji regijski posvet računskega sodišča na katerem so sodelovali župani in predstavniki občinskih uprav osrednjeslovenskih občin ter vrhovna državna revizorja Mojca Planinšek in Samo Jereb, na temo problematike razpolaganja z javnimi financami v lokalnih skupnostih, je bil zadnji v vrsti regijskih posvetov preventivne dejavnosti računskega sodišča. V dveh letih so obiskali vse občine in se sestali z veliko večino županov.

Spet se je pokazalo, da so določene stvari specifične po posameznih regijah, nekatere pa so splošne. Med slednjimi je bil omenjen problem infrastrukture in javnih podjetij ter izzive javno-zasebnega partnerstva. Pri infrastrukturi je večji problem vzdrževanje cest, ki bo v prihodnosti precej obremenil občine. Želja županov je, da se to uredi na državni ravni z ustreznim predpisom, ki bi to breme prenesel z občin na državo v smislu sistemske ureditve.

Omenjeno je bilo razpolaganje s stvarnim premoženjem in zraven poudarjeno, da zakonodaja na tem področju ni dodelana in da je še kar nekaj sivih con, ki zakonsko ne pokrivajo dejanskih okoliščin, v katerih se lahko znajdejo občine pri prodaji oz. oddaji svojih nepremičnin. Pokazalo se je, da bo potreben razmislek pri zakonodaji črpanja evropskih sredstev glede plačilnih rokov in rokov za prijavo občin na razpise. Župani so tudi pozvali k boljšemu sodelovanju z ministrstvi.

Predsednik računskega sodišča je poudaril, da je v Sloveniji veliko občin, ki pa so po velikosti med seboj zelo različne in to je treba v predpisih upoštevati, saj so razlike med velikimi in najmanjšimi občinami precejšnje. Na to bodo po njegovih besedah opozorili tudi pristojno komisijo DZ, z namenom, da se razmisli o ustreznosti področnih zakonov, ki občinam nalagajo posamezne obveznosti, predvsem glede razlikovanja med večjimi in manjšimi občinami.

Ugotovili so tudi, da majhne občine z majhnimi upravami marsikateremu vprašanju strokovno niso kos, zato so župani oblikovali pobudo, da bi na spletnem naslovu računskega sodišča oblikovali stran, na kateri bi župani manjših občin dobili odgovore na zahtevnejša vprašanja, s katerimi se srečujejo pri vodenju občin.

***


< INTERVJU Z MINISTRICO MAG. ZLATO PLOŠTAJNER