08.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

"DA" SAMO ZA USTANOVITEV NOVE OBČINA MIRNA?

Ljubljana, 8. 7. 2009 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj podprl zgolj predlog za nadaljevanje postopka za ustanovitev nove občine Mirna in bo DZ predlagal, da na tem območju razpiše referendum, na katerem bi ugotavljali voljo tamkajšnjega prebivalstva.Predlogi za začetek postopka za ustanovitev občin Loče (predlagatelj Rudolf Petan - SDS), Fram in Zgornja Polskava (v obeh primerih predlagatelj Jožef Jerovšek - SDS) so ostali brez podpore večine članov odbora.
Za predlagani občini Dobrova (predlagatelj Milan Gumzar - LDS) in Breg Turnišče (predlagatelj nepovezani poslanec Franc Pukšič) pa je večina na odboru sledila mnenju vlade in ugotovila, da niso izpolnjeni pogoji, ker nista oblikovani v skladu s 139. členom ustave tako, da bi ju sestavljala območja celotnih naselij.
Pod predlog za novo občino Mirna se je podpisala skupina koalicijskih poslancev s prvopodpisanim Antonom Anderličem (LDS). Sopodpisnica predloga Renata Brunskole (SD) je pojasnila, da na tem območju obstaja namera od nadaljnjem združevanju; občini Ĺ entrupert ter Mokronog-Trebelno ter krajevna skupnost Mirna so že podpisali pisno o nameri za združitev v občino Mirenska dolina s 6640 prebivalci.
"Govoriti o pismu o nameri za združitev nikogar ne zavezuje," je opozoril Pukšič in napovedal možnost, da se bodo predlagatelji ostalih občin obrnili na ustavno sodišče. "Boli me, če imajo nekatere državljanke in državljani bolj srečno roko, ker so njihovi predlagatelji koalicijski poslanci, kot pa drugi, katerih predlagatelji so opozicijski poslanci," je še dejal.
čŒlane odbora čaka še odločanje o dveh predlogih, s katerimi bi spremenili sedanjo Mestno občino Koper; po prvem predlogu bi se iz nje izločila nova občina Ankaran, po drugem bi na tem območju ustanovili novo Mestno občino Koper ter občine Dekani, Ĺ kofije-Hrvatini in Merezige. Razpravo o tem so prestavil na sredo, po koncu seje, na kateri bo odbor obravnaval predlog rebalansa državnega proračuna.
Vlada procesa nadaljnjega ustanavljanja občin ne podpira, je uvodoma povedala državna sekretarka s službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko Meta Vesel Valentinčič. Spomnila je, da se je Slovenija leta 1990 delila na 60 občin, leta 1998 ob reformi jih je bilo 147, leta 2002 193, sedaj pa je v Sloveniji 210 občin.
Pogoj 5000 prebivalcev oz. pod izjemnimi pogoji 2000, ki je potreben za ustanovitev nove občine, je definiran izjemno široko in je omogočil arbitrarno odločanje, ta izjema pa je postala pravilo. Tako več kot polovica občin, ki smo jih ustanavljali skozi vsa ta leta, ne izpolnjuje osnovnega kriterija glede števila prebivalcev, je navedla državna sekretarka.
"Verjetno je čas, da to izjemo prekinemo," je dejala. Po njenih besedah ugotavljajo, da glede na razlike v velikosti prihaja tudi do velikih kvalitativnih razlik - glede funkcionalnega upravljanja kot koncentracije potencialov, tako finančnih kot kadrovskih. Ob tem je potrebno upoštevati tudi finančne razmere, saj nekatere občine krizo že čutijo: prihodki se manjšajo, podaja premičnin ne gre, večajo se izdatki na socialni ravni, je opozorila.
Mirko Brulc (SD), župan občine Nova Gorica, je napovedal, da bo nadaljnjemu drobljenju občin nasprotoval iz številnih razlogov. "čŒasi, ko je bilo denarja več kot preveč in smo sadili rožice in delali pločnike, so mimo. Treba bo začeti z velikimi projekti," je dejal. Že sedaj so, je ugotavljal, nekatere naloge, kot so varovanje okolja, civilne zaščite, razvoj visokega šolstva ali kulture, izključno na velikih občinah.
Jožef Jerovšek (SDS) je dejal, da bi skorajda lahko rekel, da na stališču državne sekretarke najde "prstne odtise ljubljanskega župana" - treba je delati vse s ciljem centralizacije. Sam pa je nasprotno poudaril, da je lokalna oblast, ki je bliže ljudem, bolj učinkovita.
Nepovezani poslanec Franc Pukšič, župan občine Destrnik, je dejal, da bo čas, ko se bodo občine združevale, nastopil morda čez deset let, ko bodo urejene osnovne stvari, ki jih lahko zagotovijo izključno občine, in bodo prišli na vrsto večji projekti. Zavzel se je, da se ljudem na teh območjih da možnost, da se odločijo, kaj želijo, ter da se podpre vse predloge za ustanovitev novih občin, kjer imajo več kot 2000 prebivalcev.
Matjaž Zanoškar (DeSUS), župan občine Slovenj Gradec, je predlagal, da bi zamrznili predloge za ustanovitev novih občin do takrat, ko bi imeli jasnejšo sliko glede organizacije lokalne samouprave. Prepričan je, da bo naslednja faza združevanje, ne več drobljenje, zato je po njegovem pomembno, da bi v tem trenutku razmišljali o redefiniranju lokalne samouprave, tudi z redefiniranjem pristojnosti občin.
Da bi morali zakonodajo s tega področja revidirati, je soglašal tudi Miran GyĂśrek (SNS), ki je povedal, da so v SNS "s pridržkom proti drobitvi". Soglašal je, da je za ustanavljanje novih občin neugoden čas: recesijo bodo občutile obstoječe občine, nadaljnja drobitev pa bo še dodatna obremenitev. Po drugi strani je poudaril, da je zahteva po ustanovitvi nove občine popolnoma legitimna, če obstoječa občina ni bila sposobna enakopravno in pravično zadovoljevati interesov in potreb vseh prebivalcev.
V LDS so se po besedah Milana Gumzarja (LDS), župana občine Benedikt, dogovorili, da bodo podprli vse tiste predloge, ki izpolnjujejo pogoje za ustanovitev občin. V Sloveniji "smo ustvarili umetno vzdušje, kot da so male občine veliko zlo slovenske države in davkoplačevalcev, a večina teh občin z manjšim številom prebivalcev je napravila nek razvoj," je poudaril.
V SLS se nameravajo intenzivno pogovoriti z okolji, od koder prihajajo predlogi, in se bodo opredelili od predloga do predloga, je napovedal Franc Bogovič, župan občine Krško, ki je ugotavljal, da so vse občine v zadnjih letih naredile velik korak.
Predsednika odbora Vili Trofenik (Zares) pa je menil, da do predlogov za nove občine prihaja prvič zato, "ker je to še vedno zelo poceni promocijsko sredstvo za posameznike in politične skupine". Razloge pa vidi tudi v pomanjkljivi zakonodaji, prisotnosti lokalnih centralizmov in neevropskemu sistemu financiranja: "Kar je bilo napisano in je trenutno veljavno, je nič drugega kot želja po delitvi in trošenju, ne pa po ustvarjanju." Trofenik je napovedal, da ne bo podprl niti enega predloga.
Odbor je včeraj podprl tudi predlog za spremembo imena Občine Sveti Jurij v Občino Sveti Jurij ob Ĺ čavnici in predlaga, da se sprememba imena vnese v zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ob prvi priložnosti, ko se bo ta zakon spreminjal. Predlog za spremembo imena je podal tamkajšnji občinski svet, ki želi, da bi ime občine uskladili z imenom središčnega naselja.
Pri predlogih za preoblikovanje v mestne občine pa so člani odbora sledili mnenju vlade, da ne izpolnjujejo pogojev, in jih niso podprli. Kot je opozorila vlada, nobena občina nima zahtevanih 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest.


< SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA RIP 2009