16.01.2018 Starost: 5 let

PRVO SREČANJE ŽUPANOV VODILNIH DESTINACIJ SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 16. 1. 2018 - V Ljubljani se je 12. januarja 2018 na povabilo Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič sestal Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma. Svet je nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za učinkovito upravljanje slovenskih turističnih destinacij.


Prisotni so se strinjali, da je v luči pričakovane nadaljnje rasti vse bolj pomemben aktivni razvoj produktov, upravljanje turističnih tokov, dobro organiziran javni prevoz, skrb za odlično izkušnjo obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učinkovita vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti. Prav tako so izpostavili velik pomen sodelovanja vseh ključnih deležnikov za doseganje skupnega cilja, to je znatno višjega priliva iz naslova izvoza potovanj.

 

Slovenski turizem je, kot je opredelila nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, pred jasnim ciljem: pospešiti strategijo visoke vrednosti za 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021, z vizijo Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja.

 

Ukrepi na vladni ravni so v strategiji jasno opredeljeni, v okviru ene od šestih politik »Makro destinacije in produkti« je vzpostavljen model makro destinacij, ki predstavlja platformo za organizacijsko in trženjsko optimizacijo slovenskega turizma. STO je v drugi polovici 2017 že vzpostavila tesno povezavo z vsemi vodilnimi destinacijami, preko koordinacije štirih produktno-izkustvenih makro destinacij: Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana. Strategija je tudi opredelila 34 vodilnih destinacij, ki skupaj predstavljajo 97,8 odstotkov vseh prenočitev v Sloveniji, hkrati pa model spodbuja razvojno in trženjsko vključevanje tudi manjših destinacij. 

 

 


< UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU - OBJAVA PRIMEROV OKOLJSKIH ZAHTEV IN MERIL