13.03.2015 Starost: 8 let

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZOS ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZAKONODAJE

Ljubljana, 13. 3. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je sestala novoustanovljena delovna skupina ZOS za pripravo sprememb zakonodaje.


Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 je Vlado RS zavezal, da do konca junija z izvedbenimi ukrepi in sistemskimi spremembami zakonodaje sprejme ukrepe za znižanje stroškov občinam za slabih 23 milijonov evrov. Dogovor tudi zavezuje, da se vladna in občinska stran prvič sestaneta do konca marca. ZOS je ustanovil Delovno skupino za pripravo sprememb zakonodaje, ki bo podpora predstavnikom ZOS v pogovorih z Vlado RS in posameznimi ministrstvi.

 

Na prvem sestanku delovne skupine je bil pregledan nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam – ukrepe, ki jih je pripoznala Vlada RS s sklepom z dne 22. 1 2015, ter ukrepe, ki so jih še dodatno predlagale občine oziroma sami člani delovne skupine. Nabor ukrepov bo osnova za nadaljnje pogovore s posameznimi resorji.

 

 


< MINISTER KOPRIVNIKAR PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS