08.03.2021 Starost: 316 dni

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO USKLAJENEGA PREDLOGA DOPOLNITVE 34. ČLENA ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 8. 3. 2021 - V prejšnjem tednu se je sestala delovna skupina za pripravo dopolnjenega predloga 34. člena Zakona o vrtcih. Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.


Cilj delovne skupine je, da predstavniki vseh združenj poskusimo pogledati obstoječe stanje in najti strokovne rešitve, ki bodo nekako sprejemljive za obe strani s ciljem, da se še naprej zagotovi kvalitetna predšolska vzgoja.

Predstavniki MIZŠ so predstavili dosedanje dogajanje na tem področju (pobude občin po spremembah) ter poudarila, da imamo da imamo dobro razvito in kakovostno javno službo, je pa cilj EU, da se procent vključenosti predšolskih otrok še poveča (96% vključenost otrok II. starostnega obdobja). Izpostavila je tudi, da imamo na področju zasebnih vrtcev dve obliki: zasebni vrtci s koncesijo in zasebni vrtci brez koncesije, ureditev tovrstne situacije bi tudi lahko bila tema za pogovore delovne skupine.

V nadaljevanju sočlani predstavili svoje mnenje oz poglede na to področje, ki je bilo dejansko povzetek že znanih stališč iz dosedanjih pogovorov o tej tematiki. Skupno obema stranema je bilo, da je potrebno področje podrobneje urediti ter da je potrebno medsebojno sodelovanje, saj  ob današnjih potrebah je prav gotovo v nekem obsegu možno delovanje tudi zasebnih vrtcev.

Nataša Rupnik je
izpostavila, "da je občina zadolžena za zagotavljanje javne službe predšolske dejavnosti, zato se ji mora zagotoviti, d a dejansko načrtuje javno službo. Ker gre za velike finančne vložke ter zahtevne investicije je načrtovanje te dejavnsoti dolgoročni proces, ki temelji na demografskih podatkih. Iz tega stališča občina mora imeti možnost, da vključuje zasebne vrtce v skladu s svojimi potrebami. Če ni dovolj prostih mest za vključitev v vrtec se bo občan obrnil na občino in ne na zasebni vrtec. Ustanovitelj zasebnega vrtca lahko zapre vrtec, kadar želi, zato s e občina ne more zanesti na njegove kapacitete. Prav tako je nesprejemljivo, da so javni objekti prazni ali da občina hkrati plačuje prazno mesto v javnem vrtcu in zasedeno mesto v zasebnem vrtcu. Občine se zavedamo, da je vendarle potrebno dopustiti tudi dejavnost zasebnih vrtcev, vendar morajo le ti biti predvsem dopolnitev javne službe (svojo vsebino ali z delovnim časom...). V tem smislu bo vedno možnost, da se v določenem odstotku dejavnosti predšolske vzgoje izvaja tudi v zasebnih vrtcih. Razumemo pa, da tudi zasebni vrtci potrebujejo neko stabilnost svojega delovanja. V tej luči je potrebno razmišljati pri iskanju rešitve."

* * *


< NA 61. REDNI SEJI VLADE PRERAZPOREJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA KRITJE BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA UČENCEM IN DIJAKOM V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO