22.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

PRVI KORAK OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI NA POTI SODELOVANJA S HRVAŠKO OBČINO BREZNIŠKI HUM

V soboto 10. novembra 2012, sta na slavnostni seji občinskega sveta občine Brezniški Hum v hrvaškem Zagorju, ki tako kot občina Ĺ martno pri Litiji, na Martinovo obeležuje svoj občinski praznik, župana obeh občin Milan Izlakar in Zoran Hegedič‡ podpisala listino o prijateljstvu in sodelovanju. Dogodku je prisostvovalo 60 Ĺ marčanov iz vrst društev in občinskih svetnikov.
 
 


Podpis listine je rezultat srečanja občanov obeh občin, ki je potekalo od devetega do enajstega novembra 2012. Srečanje več kot 100 družbeno angažiranih predstavnikov iz obeh občin je aktivnost projekta LAGex, za katerega je občina Ĺ martno pri Litiji kot vodilni partner pridobila evropska sredstva iz programa Evropa za državljane

Ni slučaj, da se je srečanje zgodilo na Martinovo, saj na simbolni ravni ravno zavetnik Martin povezuje obe občini. Sicer pa je bila skupna točka srečanja izmenjava izkušenj pri izvajanju projektov pristopa LEADER iz evropskega sklada za razvoj podeželja. Občina Ĺ martno pri Litiji je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, s strani zasebnega sektorja pa je soustanovitelj iz šmarske občine še Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline. Srečanja so se poleg župana, treh svetnikov, predsednika nadzornega odbora Občine, podravnatelja OĹ , udeležili tudi predstavniki najbolj aktivnih društev v občini.

Podpisana listina o sodelovanju izraža željo in voljo župana za razvoj prijateljstva med občani obeh občin in spodbujanje aktivnosti za razvoj skupnih projektov. Pri čemer pa se občini ozirata za evropskimi sredstvi, ki bi finančno omogočila izvedbo idej in pobud, ki so jih na srečanju izmenjali župana in občani obeh občin.

Ob slovesu od svojih novih prijateljev so udeleženci srečanja povabili naslednje leto gostitelje v Slovenijo. Društva pa so izrazila željo po večjem medsebojnem sodelovanju, tako pri organizaciji večjih prireditev v občini Ĺ martno pri Litiji, kot tudi pri izvedbi skupnih projektov.


< EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA REDNI MESEČNI SVEŽENJ ODLOČITEV O KRŠITVAH