19.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PRVE OCENE ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH PO JULIJSKIH NEURJIH

Ljubljana, 19. 8. 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je od občinskih ocenjevalnih komisij prejelo prve neuradne podatke o škodi na kmetijskih površinah, ki so bile prizadete v julijskih neurjih.


V 43 občinah, za katere je ministrstvo trenutno že prejelo podatke, je bilo prizadetih skupno 20.160 ha kmetijskih zemljišč. Najbolj so bile prizadete občine Pesnica z 212 ha popolnoma uničenih površin, Murska Sobota z 203 ha in Moravske toplice s 102 ha uničenih površin. Največ delno prizadetih kmetijskih površin je bilo v občinah Moravske toplice, in sicer na 2.282 ha, v občini Ormož na 1.694 ha in občini Benedikt na 1.528 ha. Ministrstvo pričakuje podatke o poškodovanosti zemljišč še od preostalih 34 prizadetih občin, ki jim je bilo s sklepom naloženo ocenjevanje poškodovanosti kmetijskih zemljišč in pridelkov.

 

Od vseh kmetijskih zemljišč v 43 občinah severovzhodne Slovenije, ki so bila prizadeta v julijskih neurjih, je bilo tako popolnoma uničenih 830 ha oz. štiri odstotke zemljišč in delno poškodovanih 19.300 ha oz. 96 odstotkov.

 

Poleg naštetih občin je nekoliko večji obseg popolnoma poškodovanih kmetijskih površin tudi v občinah Tišina, in sicer na 71 ha, ter Maribor na 63 ha. Delno poškodovana zemljišča pa so tudi v občinah Puconci na 1.089 ha, Tišina na 1.046 ha, Branik na 785 ha in Sveta Trojica na 774 ha.

 

Največ površin, katerih kmetijske kulture so bile povsem uničene, je bilo zasejanih z bučami, in sicer na 297 ha, s pšenico na 233 ha in koruzo s 89 ha. Prizadetih je tudi 135 ha vinogradov, 24 ha zemljišč s sadnimi nasadi in 12 ha travniških sadovnjakov ter 8 ha vrtnin.

* * *


< V DEVETIH OBČINAH SO JULIJSKA NEURJA POPOLNOMA UNIČILA 200 HEKTARJEV KMETIJSKIH POVRŠIN