01.02.2021 Starost: 2 let

PRVA ŠTEVILKA MESEČNEGA UTRIPA V LETU 2021

Ljubljana, 1. 2. 2021 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo številko Mesečnega utripa v letu 2021.


Čeprav velja mesec januar za bolj miren mesec, pa se je v okviru dela ZOS odvilo kar nekaj aktivnosti.

Tako smo prvi delovni dan v letu 2021 pričeli s sejo predsedstva, na kateri so člani razpravljali o humanitarni donaciji občinam sosedje Hrvaške, katero je konec leta 2020 prizadel uničujoč potres. Predsedstvo je sprejelo sklep o donaciji v višini 15.000,00 evrov.

Glavni Odbor ZOS se je sestal z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije in se dogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Prav tako je Glavni Odbor ZOS obravnaval in potrdil predloge ukrepov za že osmi protikoronski paket (PKP8), katere smo naslovili na Kabinet Predsednika Vlade RS.

Na zaprosilo pristojnih ministrstev smo v delovne skupine imenovali tri predsednike ZOS in podali kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo na okoljsko ministrstvo posredovali pripombe na osnutek Gradbenega zakona in med drugim
opozorili na nujnost ohranitve plačila komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta mehanizem namreč deluje in ga ni treba spreminjati. Podali smo tudi pripombe na predlog novele Zakona o javnem naročanju in med drugim podali predlog za dvig mejnih vrednosti javnih naročil.

V mesecu januarju smo za vas organizirali pet spletnih seminarjev, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih, in sicer:

  • Pogodba o opremljanju – vsebina, težave, rešitve4. 2. 2021
  • Novosti zadnjega protikoronskega paketa – PKP7 – 5. 2. 2021
  • Osvežite znanje s področja Zakona o upravnem postopku – 11. 2. 2021
  • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov na praktičen način – 18. 2. 2021
  • Posebne gradbene uzance – 19. 2. 2021
  • Določitev plač direktorjev različnih dejavnosti javnega sektorja – 26. 2. 2021
  • Razlastitve in lastninske pravice – 4. 3. 2021
  • Predstavitev načrta za okrevanje – 16. 3. 2021
  • Delovna in uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih – 31. 3. 2021

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


< LE V ČRNIH REGIJAH STARŠI OPROŠČENI PLAČILA VRTCA