19.09.2018 Starost: 5 let

PRVA ŠTEVILKA eNOVIC PROJEKTA ePROSTOR

Ljubljana, 19. 9. 2018 - Geodetska uprava RS (GURS) je izdala E-Novice, ki bodo vsaka dva meseca obveščale o novostih in dogodkih s področja projekta eProstor, kakor tudi o splošnih informacijah poveznih z zakonodajo, o aktualnih predstavitvah in publikacijah kot tudi o domačih in mednarodnih dogodkih povezanih z eProstorom.


V novicah so na voljo informacije o novi zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov, ki je pričela veljati s 1. junijem 2018 ter  spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ZEN-A.

Prav tako pa si lahko več preberete o aplikaciji "Prostorski informacijski sistem" in s tem prvič prav vsakomur omogočajo dostop do podatkov o prostorskih aktih na enem mestu. Preko portala Grafični pregledovalnik je omogočen vpogled v prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih načrtov in prostorskih redov občin, podatke o omejitvah v prostoru ter podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. junij 2015. Prostorski informacijski sistem bo omogočal vpogled v pravno stanje v prostoru na osnovi prostorskih aktov za vsako občino, ki že ima sprejet občinski prostorski načrt (OPN). Tudi občine, ki še nimajo sprejetega OPN-ja imajo omogočen vpogled v aplikacijo. To je lahko spodbuda, da ga realizirajo in se priključijo 160. slovenskim občinam, ki so to že naredile.

Celotne novice so na voljo TU.

* * *

 


< STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJIE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020