01.02.2022 Starost: 145 dni

PRVA IZDAJA MESEČNEGA UTRIPA V LETU 2022

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je izdalo prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. Januar je bil zelo dejaven mesec, zato si v njem med drugim preberite več tudi o pobudi ZOS za dvig povprečnine.


Na prvi dopisni seji so se sestali člani predsedstva ZOS in potrdili Poročilo o delu ZOS za leto 20211 in Program dela ZOS za leto 2022. Združenje je leto 2021 zaključilo uspešno in verjamemo, da bo tako tudi leto 2022.

Celotna družba se sooča s težavami zaradi povečanja cen energentov. Vlada je pristopila k reševanju problematike, vendar med upravičence za pomoč ni vključila občin. Zato je Združenje občin Slovenije nemudoma odreagiralo in pripravilo predlog, da se z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov na novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€. O problematiki pa bo 2. 2. 2022 razpravljalo tudi Predsedstvo ZOS.

V januarju je potekalo kar nekaj delovnih sestankov. Tako se je predsednik ZOS Robert Smrdelj sestal s kmetijskim ministrom dr. Jožetom Podgorškom. Na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS, je razprava potekalo o predlogu novele Zakona o agrarnih skupnostih. Ta se nahaja v državnozborskem postopku sprejema.

Odzvali smo se povabilu ministra za zdravje Janeza Poklukarja in se udeležili sestanka, katerega tema so bili izzivi primarnega zdravstva. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in župan Igor Ahačevčič, član predsedstva ZOS. Težav je veliko in njihovo reševanje je nujno. Zato je bilo dogovorjeno, da bodo združenja pozvana k imenovanju predstavnika v delovno skupino, katera bo z delom pričela že v prihodnjih tednih. ZOS je v delovno skupino imenoval Igorja Ahačevčiča, župana Občine Dobrepolje.

Podanih je bilo kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo ponovno podali pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. Na nujnost sprememb ZOS opozarja že nekaj let.

Podali smo tudi pripombe k predlogu Uredbe o določitvi kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in med drugim pozvalo k podaljšanju roka, v katerem so pristojni organi kontaktnim točkam dolžni posredovati zahtevane podatke.

Zelo aktivni pa smo bili tudi na področju izvajanja izobraževanj. Tako smo za vas uspešno izvedli kar tri izobraževanja, katerih ste se predstavniki občin udeležili v res velikem številu. To nas veseli in nam daje elan za naprej. Tako smo vas že obvestili o kar osmih seminarjih, ki jih pripravljamo za vas v naslednjih dveh mesecih, in sicer:

  • Novosti za pravilen obračun plač v javnem sektorju – 2. 2. 2022
  • Spremembe ZUREP-3 za občine – 10. 2. 2022
  • Posebnosti DDV na področju javnega sektorja – 22. 2. 2022
  • Proces priprave projekta v NRP občine (kaj moramo vedeti o DIIP, PIZ in IP) – 24. 2. 2022
  • Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev – 1. 3. 2022
  • Akti v upravnem postopku – 17. 3. 2022
  • Naročila male vrednosti ter evidenčna naročila – 23. 3. 2022
  • V 30 korakih do kadrovske pravne varnosti – zlata pravila inšpekcijskega pregleda7. 4. 2022

Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *

 

 


< VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI TESTIRANJIH NA COVID-19