09.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Litija, 9. 9. 2010 - V prostorih Občine Litija danes poteka seminar, na katerem bodo strokovnjaki Ministrstva za okolje in prostor spregovorili o prostorskem načrtovanju v občinah in aktualnih problemih pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov.


 

Predavatelji bodo predstavili pravne podlage prostorskega načrtovanja, saj so se spremenile nekatere določbe, ki urejajo postopke priprave občinskih prostorskih načrtov. Predstavljeno bo tudi sedanje stanje prostorskega načrtovanja, najpogostejše težave, s katerimi se občine srečujejo pri sprejemanju prostorskih načrtov, podani bodo napotki občinam za lažje delo v prihodnje.


< DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU