01.04.2015 Starost: 7 let

PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000

Ljubljana, 1. 4. 2015 - Evropska komisija je objavila javno naročilo, s katerim želi prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti ter obnovitvi ekosistemskih storitev (cilji strategije za biotsko raznovrstnost). .Ocenjena vrednost javnega naročila je do 200.000 EUR, brez DDV.


Namen javnega naročila je tudi predstavitev najboljših praks v zvezi z uskladitvijo ciljev drugih politik EU s cilji varstva narave v obsegu vidikov prostorskega načrtovanja. To bo doseženo s posebnimi nalogami kot so priprava študije o prostorskem načrtovanju in Naturi 2000, zbiranje in predstavitev študij primerov in primerov dobre prakse, organizacija delavnic, sodelovanje v delovnih skupinah Komisije.

Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 5. maj 2015.

Javno noročilo je dostopno TU.

* * *

 


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA MARCA