18.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PROŠNJA ZA PARTNERSTVO OBČIN V PROJEKTU OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU!

Ljubljana, 18.1.2010 – Na Združenju občin Slovenije smo danes, v sodelovanju s koordinatorji akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, prosili občine za pomoč pri izvedbi te dobronamerne ekološke akcije.


Društvo Ekologi brez meja bo 17. aprila 2010 organiziralo poteka vseslovenske prostovoljske okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, s katero želijo v enem dnevu Slovenijo očistiti več kot 20.000 ton komunalnih odpadkov. Poleg čiščenja divjih odlagališč bo organizirano tudi čiščenje razpršenih odpadkov v okolici šol, vrtcev, v mestnih središčih, na sprehajalnih in pohodniških poteh. S projektom želijovsaj 200.000 prostovoljcev za en dan povezati v želji po prispevanju k čistejšemu okolju v naši državi.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je nastal kot pristna civilna pobuda. Odziv in medijska podpora akciji sta tako velika, da sta presenetila celo organizatorje same, saj je bilo od decembra 2009 že več kot 100 medijskih objav. V treh mesecih se jim je pridružilo skoraj 1000prostovoljcev, ki pomagajo pri organizaciji projekta na krovni in občinski ravni ter pri iskanju divjih odlagališč na letalskih posnetkih in na terenu. Ĺ tevilo sodelavcev narašča z vsakim dnem, zaenkrat pa jih je že čez 20.000.

K sodelovanju društvo vabi slovenske občine, ki se jim še niso pridružile, komunalna podjetja, šole, vrtce, fakultete, zavode, okoljske organizacije, vladne in nevladne inštitucije, podjetja ter posameznike.

 Projektu se je pridružilo že veliko število partnerjev, med drugim so častni pokrovitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Vlade ter predsednik Državnega zbora. Kot pomembni partnerje pa sodelujejo še Združenje občin Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, Potapljaško zvezo Slovenije, Zvezo tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, vse prepoznavne okoljske nevladne organizacije, Zavod za gozdove Slovenije, podjetje Sinergise, Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti, Fakulteta za humanistične študije Koper in komunikacijsko agencijo Pristop.

K projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu želimo skupaj kot partnerje povabiti vse občine v Sloveniji. S projektom sodelujemo že z več kot stotimi slovenskimi občinami, računamo pa, da se nam bodo v prihodnjem mesecu pridružile še preostale.Ker gre za izjemno, največjo prostovoljsko akcijo v zgodovini Slovenije, s simboličnim pomenom, pa tudi čisto konkretnimi pozitivnimi vplivi na okolje, ozaveščenost, občinske finance ter povezanost občanov, je pomembno, da se vključite tudi vi.

Velika medijska podpora akciji k sodelovanju privablja veliko število vaših občanov. Vzporedno z akcijo bomo vodili osveščevalno kampanjo in na ta način skušali tudi v vaši občini doseči trajni učinek projekta pri zmanjševanju nedovoljenega odlaganja in povečanju deleža ločeno zbranih odpadkov. Vsesplošna podpora akciji pa hkrati odpira tudi možnosti za izboljšanje zakonodaje na področju odpadkov. Tu bodo dobrodošli predlogi in dobre prakse vaše občine, ki jih bomo medijsko izpostavili.

V okviru projekta nastaja prvi vseslovenski digitalni register divjih odlagališč. Ta bo v obliki spletnega zemljevida dostopen vsem občinam in občanom ter jim bo v pomoč pri organizaciji prihodnjih prostovoljskih in drugih čistilnih akcij. Register bomo v prihodnjih letih dopolnjevali in razvijali, tako da bo ostal kot trajni doprinos akcije k čistejšemu okolju v Sloveniji.

Akcija bo z obsežno sanacijo divjih odlagališč, izdelavo centralnega registra divjih odlagališč ter z vplivom na ozaveščenost in posledično na zmanjšano odlaganje na divja in urejenaodlagališča, prinesla tudi čisto konkretne prihranke državi in občinam, ki jih bodo te, namesto v sanacijo odlagališč, lahko vložile v razvoj in blaginjo občanov. Na ravni cele države bodo ti prihranki znašali na desetine milijonov evrov.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je za občine velika priložnost. Ogromno vloženega prostovoljnega dela bo pripomoglo ne samo k lepšemu in bolj zdravemu okolju, pač pa tudi k večji povezanosti občanov ter krepitvi prostovoljstva v vaši občini.

čŒe predstavnik projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! do vas še ni prišel, vas društva pozivajo, da sami predlagate osebo, ki se vam zdi primerna za organizacijo čistilne akcije v vaši občini in le-to sporočite po elektronski pošti na lokalno@ocistimo.si. Organizacijsko izvedba projekta v občini po besedah predstavnikov društva ni zahtevna, saj poteka bolj ali manj enako kot organizacija že obstoječih čistilnih akcij v občini. Po mnenju predstavnikov društva je potrebno le pozvati društva, šole, vrtce in občane, da se združijo in sodelujejo na en dan, 17. april 2010.

 Za kakršnekoli dodate informacije se prosimo obrnite na Uršo Zgojznik, 041 793 584 ali Katarino čŒoklc 01 230 63 32, (ZOS).

Z lastnim zgledom lahko vsem generacijam pokažemo, kako pomembna je skrb za okolje in kvaliteto življenja ter kakšen vpliv imamo posamezniki, ko združimo moči za skupno dobro.

 


< REDNA SEJA VLADE RS 14.1.2010