01.02.2018 Starost: 3 let

PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČA SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 1. 2. 2018 - Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopis s prošnjo za pojasnilo na kakšen način ministrstvo razume določbo ZIPRS, ki govori o sprejemanju občinskih odlokov.


Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS) namreč v 55. členu občinam dovoljuje, da lahko sprejemajo nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Vprašali smo ali bi bilo možno razumeti to določbo ZIPRS tako, da določa alternativno, bodisi da se občina odloči, ali bo za potrebe odmere NUSZ še naprej uporabljala odlok o NUSZ, ki je sicer prenehal veljati s 31.12.2013 se pa še naprej uporablja (do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin), bodisi da bo na podlagi določbe ZIPRS sprejela nov odlok o NUSZ.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2018