12.06.2014 Starost: 9 let

PROŠNJA BIH ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nas je obvestila, da je Bosna in Hercegovina 10. junija poslala dodatno prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Potrebovali bi vozila za izsesavanje blata in čiščenje odtočnih kanalov, greznic, vodnjakov ipd.


Slovenija se je ob katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Bosno in Hercegovino ter Srbijo, nemudoma odzvala prošnji na pomoč ter v državi napotila reševalne ekipe in materialno ter drugo pomoč. PRi nudenju tako reševalne kot humanitarne pomoči so se zelo angažirale tudi številne slovenske občine in nudile obsežno medobčinsko pomoč.

Bosna in Hercegovina je Slovenijo za zarosila za dodatno pomoč, in sicer potrebovali bi vozila za izsesavanje blata in čiščenje odtočnih kanalov, greznic, vodnjakov ipdza čiščenje na območju Bosanskega Šamca, ki je zaradi prekritosti z blatom še vedno v celoti nevseljiv.

V kolikor občine razpolagate z ustreznimi vozili, opremo in osebjem ter ocenjujete, da bi lahko pomagali, prosimo, da to sporočite Upravi RS za zaščito in reševanje na naslov urszr(at)urszr.si ali na tel. 01/471 33 22.

* * *


< STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE SKLEPA VLADE RS O 11 OKOLJSKIH PROJEKTIH