30.01.2018 Starost: 4 let

PROJEKT VARNI IN POVEZANI - E-OSKRBA STAREJŠIH

Ljubljana, 29. 1. 2018 - Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) vabi občine k sodelovanju v projektu Varni in povezani na domu. V okviru projekta bodo omogočali sofinanciranje storitve E-oskrba občanom, s čimer bo zagotovljena višja raven varnosti starejših in ostalih, ki potrebujejo pomoč, vendar želijo bivati v domačem okolju.


Kot so zapisali pri Telekomu Slovenije, je interes med občinami velik, saj lahko na ta način svojim občanom omogočijo bolj varno in kakovostno bivanje na njihovem domu, s tem pa odložijo odhod v institucionalno varstvo. S tem, ko storitev delno subvencionira Telekom Slovenije, delno pa občina, je naročnina za storitev E-oskrba za občana bistveno nižja od tržne ali pa celo brezplačna.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je storitev E-oskrba opredelilo kot socialni servis pomoč na daljavo in je Telekomu Slovenje izdalo dovoljenje za njegovo izvajanje. E-oskrba kot modularna rešitev učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih ter ljudi z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu.

 

Omogoča jim enostaven in hiter klic v sili ter organizacijo pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo z ustrezno usposobljenim medicinskim osebjem. Tako zagotavlja bolj učinkovito in pravočasno izvajanje oskrbe na domu, hitro pomoč ob padcu oz. slabosti, zmanjšuje posledice padcev in socialno izključenost ter obenem lajša obveznosti družinskih članov v skrbi za svojce. Učinkovita pomoč na daljavo zagotavlja učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva, namenjenih oskrbi pomoči potrebnih.

 

Telekom Slovenije je v ta namen za sofinanciranje zagotovil 340.000 evrov, dogovore o sofinanciranju socialnega servisa E-oskrba z občinami pa bo sklepal, dokler bodo na voljo sredstva. Vse zainteresirane občine se morajo obrniti na Telekom Slovenije do 15. februarja, in sicer prek e-naslova ezdravje(at)telekom.si. Občani pa se lahko za informacije glede možnosti subvencioniranja E-oskrbe v njihovi občini obrnejo neposredno na občine.

 

K projektu so nekatere občine že pristopile, med njimi občini Ajdovščina in Kočevje.

 

 


< 37. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS