11.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PROJEKT STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE

Ljubljana, 11. 3.2011 - Danes so Ekologi brez meja na novinarski konferenci predstavili projekt Star papir za novo upanje. Akcija povezuje dobrodelnost in okoljevarstvo, k sodelovanju pa so povabljene tako organizacije kot posamezniki. Zbiranje starega papirja bo v mesecu aprilu potekalo po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo namenjena v dobrodelne namene – polovica za pomoči potrebnim v Sloveniji, polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. Cilj projekta je aktivirati mlade v dejavno sodelovanje v družbi, dvigniti stopnjo ozaveščenosti pri ravnanju z odpadki in prebuditi čut za sočloveka blizu in daleč od sebe.


 

V akcijo organizatorji želijo povezati 500 vzgojnoizobraževalnih ustanov in 3.000 podjetij ter javnih organizacij in zbrati 10.000 ton starega papirja.

 

Akcije zbiranja starega papirja so v Sloveniji že tradicija, vendar je ta v upadu zaradi prenizkih odkupnih cen papirja, Star papir za novo upanje pa se od ostalih razlikuje po tem, da je vanjo povabljenih največ organizacij iz cele Slovenije doslej - kar 30.000. To bi omogočilo, da se zbere veliko več papirja kot sicer, ohrani več gozda, vode in energije kot kdaj koli prej in podari veliko več sredstev kot sicer.

 

čŒe bi sodelovalo vseh povabljenih 30.000 ustanov in bi vsaka zbrala 300 kg, bi se nabralo 9.000 ton odpadnega papirja. S to količino bi prihranili 8.000 ton lesa, 58,8 GWh električne energije, kar zadošča 15.000 gospodijstvom za eno celo leto, prihranili skoraj 300 milijonov litrov vode in podarili prek 500.000 EUR.

 

Vsa sredstva bodo porabljena za dobrodelne namene, smisel natečaja pa je ravno v tem, da mlade spodbudimo k razmisleku in raziskovanju, kdo v Sloveniji je te pomoči potreben. Seveda bomo najboljšo idejo nagradili - s koncertom po lastni izbiri. Prav tako nagrado prejme tista šola, zavod ali vrtec, ki bo zbrala največ papirja.

 

V Dinosu si želijo, da bi akcija postala tradicionalna. Predstavnica društva ELA, Jana Dular, pa je izpostavila, da bodo s pomočjo zbranih sredstev postavili izobraževalni center v Malaviju in začeli s programom izobraževanja učiteljev in skupnosti o posebnih potrebah otrok: Akcija zbiranja starega papirja spodbuja prav to, hura!

 

Prižigajmo luči upanja in premagali bomo temo, povezani in prepleteni v ENO za ohranitev življenja in lepši skupni svet. Ne JAZ, ampak MI je naša pot. Skupaj bomo zmogli!

 

V okviru novinarske konference je bil premierno prikazan tudi kratki ozaveščevalni film o procesu predelave papirja z naslovom Papirčkovo potovanje.


< DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ