21.09.2021 Starost: 25 dni

PROJEKT RAZVOJ ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA V KMETIJSTVU V JV SRBIJI

Ljubljana, 21. 9. 2021 - Združenje občin Slovenije je konec leta 2019 pristopilo na pomoč Slovenski karitas pri iskanju partnerjev za sodelovanje pri projektu "Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. Interes za sodelovanje sta izkazali občini članici ZOS, in iscer Občina Kočevje in Občina Rzkrižje. Tako je bil v septembru v okviru projekta izveden študijski obisk partnerjev iz JV Srbije. Sprejela sta jih tudi župan Občine Kočevje dr Vladimir Prebilič in župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič.


Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beograjske nadbiskupije in ob sofinanciranju s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS med letoma 2020 in 2022 izvaja projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samo-oskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo.

Vrednost celotnega projekta »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« znaša več kot 176 tisoč evrov, od česar 130 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo. Svoj finančni prispevek pa poleg Slovenske karitas in drugih partnerjev v projektu, zagotavljajo tudi vse tri vključene srbske občine, Aleksinac, Ražanj, Knajževac.

Cilj bo dosežen preko različnih aktivnosti. Ena od njih je bil študijski obisk v partnerskih občinah v projektu, Kočevje in Razkrižje, ki sta v začetku meseca septembra 2021 gostili 16 udeleženke projekta, predstavnike občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj ter sodelavce Karitas iz Srbije in Slovenije. Ženske so imele ob tem možnost spoznati ob obiskih domačij proizvajalce domače hrane v obeh občinah, od sirarjev, zeliščarjev, vinarjev, predelovalcev sadja in zelenjave. Od njih so se učile predvsem poslovnih idej, pa tudi tehnoloških postopkov. V občini Kočevje so spoznale tudi delovanje zadruge in blagovne znamke Zakladi Kočevske, ki je podjetniški inkubator, ki združuje lokalne proizvajalce. 

V obeh občinah so se srečale tudi z županoma, dr. Vladimirjem Prebiličem iz Kočevja ter Stankom Ivanušičem iz Razkrižja, ki sta jim predstavila svoji občini, kar je bilo še posebej zanimivo za predstavnike občin iz Srbije, pa tudi za ženske. Goste je v Kočevju pozdravil tudi dr. Robert Kokalj, veleposlanik in vodja sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč iz Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je poudaril, da je opolnomočenje žensk ena od prioritet mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in tudi predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato je cilj projektov MZZ vključevanje žensk v oblikovanje in izvajanje programov, kakršen je tudi v tem projektu Slovenske karitas, ki je letos zaradi več kot desetletno sodelovanje z MZZ, postala tudi njen strateški partner.

Generalni tajnik Slovenske karitas, Peter Tomažič, pa je na uvodnem srečanju dejal: »Zelo so dobrodošli taki programi, v katerih udeleženci pridobijo znanje za obrt, za malo podjetništvo, ki jim bo v prihodnosti prinašalo dohodek. Na Slovenski karitas smo zelo zadovoljni, ker nas je Ministrstvo za zunanje zadeve RS ob sofinanciranju tovrstnih programov spodbudilo tudi za sodelovanje s podjetji. Saj je za taka območja pomemben tudi prenos znanja in dobrih poslovnih in proizvodnih praks iz Slovenije.«

V projektu je tako
partner tudi slovensko podjetje Talisman d.o.o., ki bo naredilo inovativni stroj za pasterizacijo izdelkov, da bo ženskam v pomoč pri predelavi sadja in zelenjave. To bo donacija podjetja, katerega direktor Marjan Juvan, se je ravno tako srečal z udeleženci iz Srbije v občini Kočevje. Obisk pa se bo s strani slovenskih partnerjev, med katerimi je tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, vrnil v Srbijo v letu 2022 z namenom predstaviti dobre prakse podjetništva v kmetijstvu predstavnikom občine iz celotne JV regije v Srbiji.
Dobre prakse projekta v Srbiji pa bodo slovenski javnosti predstavljene v oddaji Ljudje in zemlja, ob podpori partnerja RTV Slovenija, Regionalni TV program Koper-Capodistria.

Za 16 žensk iz Srbije, med katerimi so bile večina prvič v Sloveniji in tudi izven meja Srbije, je bil pomemben del obiska tudi predstavitev in degustacija njihovih domačih izdelkov, od ajvarjev, marmelad in drugih dobrot, na lokalni tržnici v Kočevju. Dogodek je potekal v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske, s katero vidimo tudi možnosti za nadaljnjo sodelovanje in prodajo teh izdelkov srbskih žensk v Sloveniji ter v sodelovanju s srbskim kulturnim društvom v Kočevju.

Koordinator projekta s strani Karitas Srbije Marko Maksimović je o pomenu podpore ženskam na podeželju povedal: »Ženske na srbskem podeželju so zelo marginalizirana skupina in so že skozi preteklost zelo odvisne od drugih članov gospodinjstva. V glavnem nimajo zdravstvenega in socialnega zavarovanja, so potisnjene na rob družbe. Preko tega projekta, prodaje izdelkov, druženja in skupnega sodelovanja ter potovanja, kakršno je to v Slovenijo, doživijo večjo emancipacijo in zadovoljstvo.«


Poleg obiska v Sloveniji je bilo 60 vključenih srbskih žensk, v sklopu projekta deležnih tudi teoretičnih in praktičnih usposabljanj o tehnoloških postopkih predelave hrane, o čemer so prejele tudi priročnik, usposabljanj o e-trženju in finančnem vodenju ter pravnih okviru za male proizvajalce. Njihovi izdelki so bili analizirani in so prejeli certifikat kakovosti. Oblikovana je bila blagovna znamka in pripravljene nalepke, prejele so tudi embalažo za vlaganje. Posamezne so v sklopu nagradnega natečaja prejele gradbeni material in obnovile prostore, kjer predelujejo svoje izdelke. V prihodnjih mesecih bo sledila promocija izdelkov žensk po različnih večjih kmetijsko-živilskih in turističnih sejmih v Srbiji. Prvega, v Novem Sadu, se bo v septembru udeležilo 39 žensk in vseh treh občin. Dobra promocija in trg, sta poleg kvalitete izdelkov najpomembnejše za trajni zaslužek in bolj dostojno življenje teh žensk.

                                                        * * *


< POJASNILA GLEDE UPOŠTEVANJA PCT POGOJA ZA OPRAVLJANJE DELA