10.12.2015 Starost: 7 let

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Ljubljana, 10. 12. 2015 - V organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pristojne za izvajanje trinajstih programov evropskega teritorialnega sodelovanja, transnacionalnih, med-regionalnih in čezmejnih programov, je potekala predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014¬2020. Prvi razpisi so napovedani za 2016.


Sloveniji so čezmejni partnerji za obdobje 2014–2020 ponovno zaupali vodenje treh čezmejnih programov, in sicer z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško. V obdobju 2007–2013 v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška s 45 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru treh razpisov, kljub številnim težavam na ravni izvajanja, sofinanciranih 95 projektov.

Nov program sodelovanja za obdobje 2014–2020 je Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015. S 46 milijoni evrov ESRR sredstev bosta Slovenija in Hrvaška sofinancirali projekte s področja trajnostne rabe in ohranitve bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega prostora, povečanje poplavne varnosti in usposabljanje institucij za trajnostno čezmejno sodelovanje, na področju zdravstva, socialnega varstva in varnosti, vključno s skupnim soočanjem z posledicami migrantske krize na obmejnem prostoru.

* * *


< PRENOVLJEN PORTAL E-UPRAVA