24.11.2021 Starost: 10 dni

PROGRAM JAVNIH DEL ZA LETO 2022

Ljubljana 24.11.2021 - Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje je dne 23. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1.500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov.


Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Letošnja novost je oddaja ponudb izključno na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 7. 12. 2021 od 00.00 ure dalje.

Podrobnejše informacije o povabilu lahko najdete na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2022-1   


< V DZ O PREDLOGU ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN O USTANOVITVI NOVE OBČINE GOLNIK