09.08.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PROBLEMATIKA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 9.8.2011 - Poslanci SLS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bi obravnavali problematiko črpanja evropskih sredstev. Na problem sta opozorila Franc Pukšič, župan občine Destrnik in Franci Rokavec župan Občine Litija in član predsedstva ZOS, ki opozarjata, da obstaja velika nevarnost izgube dela uspešno izpogajanih sredstev EU.


Župan Občine Litija Franci Rokavec je na današnji novinarski konferenci opozoril, da se čas za možnost razpisa na posameznih operativnih programih zelo hitro izteka. "31. 12. 2013 bo zelo hitro tukaj in po tem datumu ne bodo možni nobeni razpisi. čŒeprav bo sredstva mogoče koristiti do leta 2015, bodo namreč morala biti do konca leta 2013 razpisana vsa sredstva in podpisane vse pogodbe.

 

Opozoril je tudi, da bežen pregled predloga rebalansa državnega proračuna pokaže, da se je vlada odločila za krčenje oziroma zmanjševanje postavk pridobivanja evropskih sredstev. Vprašljivo se zdi, ali se je vlada s tem na nek način odločila, da bo zmanjševala že sedaj vprašljivo višino črpanja evropskih sredstev, ki je komaj na 50 odstotkih planiranih prihodkov. Ĺ e posebej zaskrbljujoč se mu zdi podatek glede realizacije za kohezijski sklad, ki je po njegovih besedah le v višini dobrih desetih odstotkov. Nekaj boljši, a še vedno slab je položaj pri socialnem skladu, precej boljši pa pri skladu za regionalni razvoj.

Sicer pa sta skupaj s poslancem in županom Destrnika, Francem Pukšičem poudarila, da pričakujejo, da bo služba občine obvestila o izhodiščih za šesti razpis z naslova "Regionalni razvojni programi", da bodo lahko začele z ustrezno pripravo projektov.
Prejšnja vlada je za to postavko v enem letu naredila štiri razpise, ta pa v treh letih enega.

 

Eden izmed predlogov je tudi, da bi za izvedbo regionalnih razvojnih programov v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 zagotovili dodatna nepovratna sredstva v višini 600 milijonov evrov. Po Pukšičevih navedbah je bilo namreč na tej postavki od 600 milijonov do danes razpisanih in tudi porabljenih 500 milijonov evrov in če bi bil šesti razpis maja, bi občine izkoristile sto odstotkov. Občine imajo že v tem trenutku na zalogi vrsto projektov, ki jih lahko na nek način aktivirajo.


Župana pa sta zaskrbljena tudi nad zniževanjem sredstev za sofinanciranje investicijskih projektov v občinah, kar po njunih navedbah predvideva predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. Zmanjševanje teh sredstev posledično pomeni tudi velik problem na področju črpanja sredstev EU.


< AKCIJA OHRANIMO ČEBELE