24.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PRITOŽBA ZOS GLEDE SPREMEMB USTAVE

Ljubljana, 24.3.2010 - Združenje občin je včeraj na predsednika vlade in ministrstvo za pravosodje, posredovalo pritožbo zoper izvzetja reprezentativnih združenj samoupravnih lokalnih skupnosti s seznama organov, ki lahko zahtevajo začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov.


Pri zadnjih predlaganih spremembah Ustave Republike Slovenije smo zasledili, da 3. člen predloga, ki spreminja drugi odstavek 162. člena Ustave, taksativno našteva seznam organov, ki lahko zahtevajo presojo ustavnosti zakona v postopku pred ustavnim sodiščem. Na naše presenečenje smo opazili, da se s to spremembo reprezentativnim združenjem samoupravnih lokalnih skupnosti jemlje pravica do zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, kakor je določa 1. odstavek 23.a člena veljavnega Zakona o ustavnem sodišču.

Menimo tudi, da izvzetje brez tehtne obrazložitve ni upravičeno, hkrati pa reprezentativnim združenjem jemlje hitro in učinkovito možnost interveniranja v korist samoupravnih lokalnih skupnosti, kadar so le te prizadete s predpisi s strani državnih organov. Omenili bi tudi, da ne spadamo med tiste subjekte, zaradi katerih je Ustavno sodišče v preteklih letih postalo preobremenjeno, saj zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti vlagamo zelo poredko.

Pristojne smo pozvali, da še enkrat preučijo predlog sprememb drugega odstavka 162. člena Ustave ter razmislijo tudi o vključitvi reprezentativnih združenj samoupravnih lokalnih skupnosti med organe, ki imajo pravico do zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti, kot velja v aktualni zakonodaji.


< Mednarodni seminar "Youth information as a base for youth participation", 18.-20. maj 2010