07.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

PRISTOJNI ODBOR DZ O PREDLOGU ZFO IN RAZPISU POSVETOVALNEGA REFRENDUMA O OBMOČJIH POKRAJIN V RS

Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo jutri obravnaval predlog novele zakona o financiranju občin, predlog zakona o pokrajinah in predlog za razpis posvetovalnega referenduma o območjih pokrajin v Sloveniji. Seje se bo udeležil tudi predsednik ZOS Robert SMRDELJ, ki bo poslancem predstavil amandmaje in mnenja združenja k vsem točkam dnevnega reda.


Dnevni red:

1) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin - skrajšani postopek;

2) Predlog Zakona o ustanovitvi pokrajin - druga obravnava;

 

Po osemnajsti seji Odbora Državnega zbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v četrtek, 8. maja 2008 ob 12. uri v veliki dvorani/T, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana bo na sporedu osemnajsta nujna seja odbora na isti lokaciji. Na dnevnem redu je obravnava predloga za razpis posvetovalnega referenduma o območjih pokrajin v Sloveniji s predlogom odloka o razpisu posvetovalnega referenduma.


< JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA KONFERENCO "DOBRE PRAKSE V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI 2008"