21.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PRISTOJNA KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA TUDI O NOVELI ZFO

Danes bo na Komisiji Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ob 15.uri obravnavana tudi novela zakona o financiranju občin na katero smo v Združenju občin Slovenije pripravili vrsto amandmajev. Seje se bo predvidoma udeležil tudi predsednik ZOS Robert SMRDLEJ, ki bo predlagane amandmaje pred komisijo tudi obrazložil.


Dnevni red:

1. Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok) - druga obravnava, EPA 1962-IV - Predlog je objavljen v Poročevalcu DZ št. 45 z dne 27. 3. 2008.

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A) - skrajšani postopek, EPA 2008-IV - Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu DZ št. 49 z dne 9. 4. 2008.


< V PONEDELJEK ZAČETEK REDNE APRILSKE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA