26.01.2022 Starost: 1 let

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

Ljubljana, 26. 1. 2022 - Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo zaključnega računa proračuna občine, katerega namen je pomoč občinam pri pripravi zaključnega računa proračuna občine, finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine, letnih poročil za proračun, neposredne in posredne uporabnike proračuna občine in premoženjske bilance.


Občine morajo po koncu proračunskega leta, ki je pri njih enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Vzorec zaključnega računa proračuna občine je priloga Priročnika in oba sta na voljo TU.

Občine zaključne račune pošljete na elektronski naslov:
obcine-zakljucniracunproracuna.mf(at)gov.si

* * *

 


< MINISTRSTVO ZA KULTURO OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V KULTURNO INFRASTRUKTURO OBČIN