15.12.2021 Starost: 1 let

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 15. 12. 2021 - Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin, ki vsebuje pravne podlage za uvedbo začasnega financiranja, obdobje in obseg porabe v obdobju začasnega financiranja, namene porabe, izvrševanje proračuna, načrt razvojnih programov, objavo začasnega financiranja in začasno financiranje v primeru ustanovitve nove občine.


Priročniku je priložen tudi vzorec sklepa o začasnem financiranju, ki naj vsebuje tudi splošni del proračuna.

Sklep o začasnem financiranju mora biti pravočasno in na primernem mestu objavljen. Prav tako pa morata biti za obdobje začasnega financiranja pripravljena in objavljena tuzdi posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.

Če občina ne sprejme proračuna v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta za katerega se le-ta sprejema, je treba uvesti začasno financiranje.

* * *

 


< EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ