24.05.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PRIPRAVLJA SE NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2012 DO 2020

Ljubljana, 23. 5. 2012 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja nacionalni stanovanjski program za obdobje 2012 – 2020 (NSP). K izmenjavi pogledov na bodoče smernice stanovanjske politike so povabili tudi občine in združenja občin.


 

 

Saša

Galonja, vodja projektne skupine za pripravo predloga NSP, je povedal, da bodo

združenja občin te dni prejela osnutek NSP, ki bo imel že koncepirane cilje in

ukrepe, saj želijo vključiti akterje na stanovanjskem področju še pred javno obravnavo

dokumenta. 

Galonja

je predstavil štiri glavne cilje osnutka NSP. S programom želijo zajeti vse

segmente stanovanjske politike, zajeti torej tudi obrobne, manjše občine. Prav

tako želijo izboljšati dostopnost do stanovanj z ustreznimi finančnimi in

davčnimi spodbudami, tako da se v program vključi tudi socialna

komponenta.  Prenova obstoječega

stanovanjskega fonda je tretji cilj, ki so si ga zadali, predvsem je bila

izpostavljena energetska prenova stavb, za kar bodo na voljo tudi velika

evropska sredstva. S programom pa želijo tudi spodbujati mobilnost z

vzpostavitvijo mehanizmov, da bi bili ljudje pripravljeni kdaj tudi zamenjati

svoje stanovanje.

Predstavnice

občin so predstavile stanje stanovanjske politike v njihovih občinah, ki pa je

zelo različno. Od občin, ki imajo sprejet stanovanjski program, občin, ki čakajo

na usmeritve NSP, do drugih, ki le-tega sploh nimajo. Ob tem je bilo

izpostavljena težava glede pridobivanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo zaradi

omejitev v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Opozorjeno je bilo, da če NSP ne bo

podprt s finančnimi viri, zadeve ne bodo izvedljive.


< PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA