23.04.2014 Starost: 6 let

PRIPRAVE NA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 SO ŽE V TEKU

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Slovenske občine so že pričele s prvimi pripravami na letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal v času od 16. do 22. septembra 2014 in se zaključil z dnevom brez avtomobila. Na posebnem pripravljalnem srečanju so se predstavniki nacionalnih, regionalnih ter lokalnih akterjev seznanili s tematskimi smernicami, organizacijskimi pristopi oziroma orodji, ki so občinam na voljo. Slovenske občine se lahko še odločijo za sodelovanje – zadnji rok za prijavo je 10. junij.


Organizatorji so se za organizacijo pomladnega srečanja smo se odločili, ker so rezultati lanske ankete med občinami pokazali, da predvsem občine "začetnice" in manjše občine potrebujejo pomoč in več informacij o tem, kako pristopiti k organizaciji takšnega dogodka kot je ETM, kako ga učinkovito predstaviti javnosti, kakšna orodja so jim na voljo, kakšne aktivnosti vključiti v dogajanje in podobno.  Občine se lahko prijavijo preko spletnega naslova www.mobilityweek.eu/join-us/registration/. Ob prijavi mora župan občine do 10. junija 2014 podpisati tudi Evropsko listino 2014, s katero se občina zaveže k sodelovanju.

Na srečanju občin je bila predstavljena tudi Pobuda za podporo občinam pri načrtovanju in izvedbi trajnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti, ki sta jo v letu 2013 pripravila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Slovenska platforma za trajnostno mobilnost. Njen namen je bil spodbuditi občine k izvedbi trajnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Lani so v okviru pobude občine iz vse Slovenije pripravile seznam prioritetnih trajnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Nato so izvedle delavnice, na katerih so izbrale en najprimernejši trajni ukrep. Na koncu je strokovna komisija med vsemi predstavljenimi trajnimi ukrepi kot najboljše ocenila ukrepe na področju kolesarjenja Mestne občine Nova Gorica. Občina je prejela nagrado in strokovno pomoč pri načrtovanju in izvedbi ukrepa.


Letos bo MzIP nagradilo tisto občino, ki bo po mnenju strokovne komisije pripravila najboljšo kampanjo za ETM 2014. Pristojni že pripravljajo podrobno vsebino kampanje in kriterije za izbor. Izbrana občina bo nagrajena z udeležbo na dogodku ETM v Bruslju spomladi 2015 in s strokovno podporo Slovenske platforme za trajnostno mobilnost pri izvedbenih dejavnostih.

* * *


< OBVESTILO MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA BISTVENE SPREMEMBE VIŠINE DOHODKA DRUŽINE KOT IZJEMEN PRIMER PRI DOLOČITVI VIŠINE UPRAVIČENOSTI DO ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA