16.02.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČINE ZA LETO 2009

Ljubljana, 16.2.2010 – Danes so imeli predstavniki Ministrstva za finance v dvorani Državnega sveta na našo pobudo krajše predstavitve na aktualno temo priprave zaključnih računov občin. Seminarja se je udeležilo okoli sedemdeset predstavnikov občin.


Začelo se je s kratko predstavitvijo oz. ponudbo za občine podjetja Prvi faktor, v nadaljevanju pa so svoje predstavitve opravili predstavniki Ministrstva za finance (v nadaljevanju ministrstva).

 

Predstavitev je v imenu ministrstva začela mag. Alenka Bratušek, ki je predstavila pripravo zaključnega računa občine. Omenila je tudi, da ne predstavlja nič novega, ker se zakonodaja ni spremenila, vendar upa, da bo njeno predavanje in predavanja njenih kolegov z ministrstva za občine vseeno koristna. Na kratko je preletela pravne podlage, proces porabe proračunskega denarja ter sestavo zaključnega računa. Po njenem mnenju postaja tretji del proračuna in zaključnih računov vse bolj pomemben del proračuna, pri katerem pa je zelo pomembno, da so vključeni vsi viri sredstev, ne samo občinski, kot se to v praksi večkrat pojavi.

 

S predstavitvijo je nadaljevala ga. Brigita Repar, ki je naredila podroben pregled vzorca zaključnega računa občinskega proračuna, pri tem pa poudarila, da se zaključnega računa občinskega proračuna ministrstvu ne pošilja z aplikacijo APPrA-O.

 

Sledila je predstavitev Marije Janc z naslovom Priprava podatkov in priprava letnega poročila, pri čemer se je posebej dotaknila sredstev v upravljanju, ki marsikateri občini predstavljajo težave. Takoj za njeno predstavitvijo pa je probleme občin na kratko predstavil sekretar na ministrstvu Slavko Tekavčič. Med drugim je povedal, da je proračune za leto 2010 zaenkrat poslalo okoli 140 občin, za preostale pa upa, da jim jih uspe sprejeti kar v najkrajšem možnem času. Poudaril pa je tudi problem evidentiranja dohodkov v proračunih in zaključnih računih, saj se večkrat podatki, ki jih ima oz. pridobi ministrstvo razlikujejo od tistih, ki so jih sporočile občine. Kot primer napačnega evidentiranja je omenil tudi neevidentiranje oz. neporočanje o blagovnih kreditih v zaključnih računih ali pa kratkoročno zadolževanje, kadar le to do konca leta ni poplačano. Na koncu je predstavnike prosil, naj si prizadevajo, da bodo v prihodnje podatki, ki jih pošiljajo ministrstvu popolni.

 

Zadnjo predstavitev je imela mag. Milojka Burkeljca, ki je povedala več o načrtu razvojnih programov. Najprej je naštela nekatere posebnosti tega 3. dela proračuna, kot so načelo večletnosti, delitev po projektih, itd. Naredila je tudi krajši pregled predpisov, pri tem pa poudarila, da sta nekako glavna Pravilnik o izvrševanju proračuna in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Shematsko je predstavila tudi proračunski cikel, na koncu pa še navedla nekaj priporočil občinam za uspešnejše delo.

 

Po predstavitvi je z vsemi predstavniki ministrstva sledila še krajša razprava in nekaj odgovorov na vprašanja predstavnikov občin.


< POSVET: PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČIN IN LETNIH POROČIL ZA LETO 2009