18.11.2020 Starost: 2 let

PRIPRAVA NOVEGA NABORA UKREPOV ZA SEDMI PROTIKORON PAKET - PKP7

Ljubljana, 18. 11. 2020 - Državni zbor RS bo na 49. izredni seji obravnaval že šesti t.i. protikoronski paket PKP6, hkrati pa Vlada RS in ministrstva že pripravljajo nov nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije s koronavirusom COVID-19 (PKP7). Z ukrepi se pristopa k reševanju različnih področij in pri vsakem oblikovanju le-teh je tudi Združenje občin Slovenije, s predlogi in pobudami občin, ki jih prejemamo ves čas, sodelovalo kot aktiven partner. Nekaj predlogov je bilo s strani pristojnih ministrstev tudi sprejetih, kar nas navdaja z optimizmom, da je lahko tako tudi naprej.


V zadnjih nekaj mesecih smo občine že večkrat zaprosili za posredovanje predlogov ukrepov, saj ste občine tiste, ki na podlagi izkušenj in vsakodnevnega dela najbolje veste kateri ukrep bi prinesel pozitivne učinke tako za občino kot občane. Nekaj predlogov smo že prejeli, toda vas kljub temu naprošamo za posredovanje predlogov ukrepov za katere ocenjujete, da bi jih bilo treba sprejeti. Prejete predloge bomo dodali k tistim, ki smo jih že posredovali Vladi RS in pristojnim ministrstvom in ki niso bili upoštevani pri dosedanjih protikoronskih ukrepih.

Vaše predloge nam lahko na obrazcu, ki je na voljo TU, posredujete do vključno 25. 11. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

 

* * *


< POZIV ZOS K UREDITVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN DIREKTORJI OBČINSKIH UPRAV IN JAVNIH ZAVODOV