30.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PRIPRAVA NACIONALNE STRATEGIJE STARANJA PREBIVALSTVA ZA OBDOBJE 2011-2015

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Včeraj je na Ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve potekal sestanek gledepriprave Nacionalne strategije staranja prebivalstva za obdobje 2011-2015. Namen sestanka je bil izmenjava stališč in predlogov za oblikovanje ciljev in nalog na področju izboljševanja pogojev in razmer za kakovostno staranje na lokalnem nivoju.


 

Lokalne skupnosti so v sistem skrbi za starejše vključene preko zagotavljanja primarnega zdravstva, pomoči na domu in domskega varstva ter preko financiranja različnih projektov za zagotavljanje kakovostnejšega načina življenja. Posredno pa lahko lokalna skupnost vpliva na kakovostnejše življenje starejših tudi preko stanovanjskega, prometnega, šolskega, kulturnega in drugih področij.

Predstavniki lokalnih skupnosti so izpostavili potrebo po večjem sodelovanju in pretoku informacij med izvajalci programov na lokalni in državni ravni. V okviru tega bi bilo nujno treba povečati dostopnost CSD prebivalcem okoliških občin. Izpostavljena je bila tudi nujnost razvijanja komplementarnih oblik pomoči javne službe, ki bi temeljile na vključevanju svojcev in prostovoljcev. Pri pripravi strategije pa je treba predvideti tudi finančno pokritje programov, s katerim bi se omogočilo njeno izvedbo.

Ministrstvo predvideva, da bo prvi osnutek strategije pripravljen do meseca oktobra, ko ga bo posredovalo tudi v vpogled združenjima občin, širši javnosti pa bo predstavljena na festivalu za tretje življenjsko obdobje.

 

* * *


< INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV