03.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PRIPRAVA IN IZMENJAVA PODATKOV O OBDAVCLJIVIH DOHODKIH LETA 2007

Ljubljana, 3. 7. 2008 – Danes je na Generalnem davčnem uradu potekal sestanek na temo priprave in izmenjave podatkov o obdavčljivih dohodkih leta 2007, ki jih občine uporabljajo pri izvajanju Zakona o vrtcih. Sestanka so se med drugim udeležili tudi predstavniki Ministrstva za javno upravo (MJU), Ministrstva za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ), Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).


Namen sestanka je bil predstavitev predloga sistema za izmenjavo podatkov in dogovor o aktivnosti, ki jih bo potrebno izvesti. Udeleženci sestanka so si bili enotni, da je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal varno izmenjavo podatkov, da ga bodo morale uporabljati vse občine, da mora ustrezati različnim potrebam in profilom uporabnikov. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Predstavniki DURS so povedali, da bo sistem izmenjave podatkov med občinami in njimi v popolnosti vzpostavljen najkasneje do odmere naslednje dohodnine. Za rešitev trenutne situacije, ko se posamezne občine obračajo na DURS, pa bo potrebno do konca septembra zagotoviti sistem oz. način kako zagotoviti izmenjavo podatkov v letošnjem letu. Eden od problemov, ki so ga izpostavili predstavniki nekaterih občin, je bila pridobitev pisnega soglasje staršev, da lahko občine v njihovem imenu pridobijo podatke o njihovih dohodkih s strani davčne uprave, saj le-ta podaljšuje postopek izdajanja odločb.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Udeleženci so podali nekaj predlogov rešitev z informacijskega vidika, vendar je potrebno doreči tudi še nekaj vsebinskih zadev, ki so osnova za nadaljnjo izvedbo projekta. Z vsebinskega vidika je potrebno določiti nabor podatkov, ki se bo zajemal v sistemu in v ta namen bo v naslednjih dneh oblikovana ožja delovna skupina, ki jo bodo sestavljali predstavniki MĹ Ĺ , MJU in nekaterih večjih občin. Prav tako bo oblikovana ožja delovna skupina, katero bodo sestavljali predstavniki MJU, SVRL, MĹ Ĺ , DURS, podjetji SRC iz Ljubljane in 3 PORT iz Kopra.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Pripravljene vsebinske predloge nabora podatkov bo DURS posredoval občinam v pregled in pripombe. <o:p></o:p>

 


< POMURSKI ŽUPANI O OSKRBI Z VODO