03.07.2017 Starost: 3 let

PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE DIREKTIVE O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 3. 7. 2017 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je bil posvet za občine in izvajalce na temo aktivnosti priprave akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode


Zahteve za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah z obremenitvijo enako ali večjo kot 2.000 PE so predpisane v Direktivi o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS; Direktiva), Pristopni pogodbi RS k Evropski uniji ter v nacionalnih predpisih. Glede na ugotovitve Evropske komisije (EK) iz uradnega opomina, da v določenih aglomeracijah zahteve direktive še niso izpolnjene, EK od države članice pričakuje, da pripravi načrt ukrepov, skupaj s časovnico za izpolnitev zahtev direktive. Navedeni načrt se mora nanašati na vse aglomeracije z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

 

V zvezi z navedeno aktivnostjo priprave akcijskega načrta sta GZS in MOP za občine in izvajalce javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode organizirala sestanek.

 

Nataša Vodopivec je predstavila vsebino opomina EK in razloge za neskladnost. Polona Filipič je predstavila rezultate poročanja v informacijskem sistemu IJSVO, izpostavila pomanjkljivosti in podala navodila za ustreznejše poročanje.

 

Občine, ki so predmet opomina, morajo do 7. julija dopolniti podatke, ostale občine pa dopolnjujejo podatke iz razloga morebitnega spreminjanja aglomeracij. Akcijski načrt, ki ga pričakuje EK, je načrt odprave neskladij. Hkrati to pomeni tudi spremembo operativnega programa. 

 

MOP želijo korektno in natančno izpolnitev tabele T2, izračune priključenosti bo naredil MOP.

 

Za aglomeracije nad 2.000 PE boste občine dobile pisna navodila in predizpolnjene tabele predvidoma še ta teden. Rok za posredovanje podatkov bo mesec in pol po prejetih navodilih.

 

 


< PREDLOG NOVELE ZFO-1C V DRŽAVNEM ZBORU