21.06.2022 Starost: 353 dni

PRIPOROČILO MOP - ODLOK O UREJENOSTI NASELIJ IN KRAJINE

Ljubljana, 21. 6. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo priporočilo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine.


Namen priporočila je predstaviti vsebine in postopke priprave novega instrumenta za doseganje urejenosti naselij in krajine, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), to je odloka o urejenosti naselij in krajine.

Vsebina
priporočil je razdeljena v več delov, in sicer:

  • v drugem poglavju je predstavljen vrstni red korakov pri pripravi odloka o urejenosti naselij in krajine (OUNK);
  • tretje poglavje oriše širši zakonodajni okvir in povzema bistvene zahteve, ki iz njega izhajajo;
  • četrto poglavje po vsebinskih in tematskih sklopih predstavlja teoretični nabor elementov, ki so lahko predmet obravnave OUNK, in opredeljuje vidike njihove obravnave;
  • peto poglavje na dveh izbranih primerih prikaže konkretne vsebine oziroma potek priprave OUNK.

Sestavni del priporočil so tudi priloge, ki prikazujejo podporna orodja pri pripravi OUNK – vprašalnike za preverjanje stališč širše javnosti in nabor vprašanj za preverjanje stanja na področju kulture grajenega okolja po evalvacijskem sistemu za merjenje kakovosti kulture grajenega okolja - Baukultur. V povezavi s poglavjem pet sta v prilogah tri in štiri predstavljena tudi testna primera OUNK.

Priporočilo je na voljo TU.

* * *


< UVODNO SREČANJE VLADNE POGAJALSKE SKUPINE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA