13.07.2017 Starost: 4 let

PRIPOROČILA OBČINAM ZA IZVEDBO PROCESA ZAGOTAVLJANJA ZAKONODAJNE SLEDI PRI PRIPRAVI PREDPISOV

Ljubljana, 29. 6. 2017 - Z namenom, da občinam omogočimo lažje načrtovanje in izvedbo procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov na lokalni ravni, je Služba za lokalno samoupravo (SLS) pripravila priporočila občinam za izvedbo procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov in pričujoče obrazce.


Zakonodajna sled (angl. legislative footprint) je izraz, ki ga slovenska zakonodaja sicer ne pozna, se pa je uveljavil kot pojem, ki pomeni sledljivost predlogov sprememb predpisov, uporablja pa se tako za državno kot za lokalno raven. Pri pripravi Initiates file downloadpriporočil je SLS vodila misel, da je potrebno občinam pripraviti kar najbolj uporabna navodila na področju zagotavljanja večje transparentnosti v postopku sprejemanja občinskih predpisov, s katerimi se omogoča vpogled v celoten proces sprejemanja predpisa. Pomembno namreč je, da imajo občani pravico vedeti kdo vpliva na predpise.

Priporočila so predstavili udeležencem na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled« 7. junija 2017. Izročki s seminarja so dostopni na spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/

 


< PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH V DZ