25.10.2021 Starost: 1 let

PRIPOMBE VSEH TREH ZDRUŽENJ NA UREDBO O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 25.10.2021 - Vsa tri združenja občin so na Ministrstvo za javno upravo naslovila skupni dopis s pripombami na Uredbo spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.


Združenja menijo, da je potrebno čimprej pristopiti k odpravi nesorazmerij plač tako v uslužbenskem sistemu kot tudi med različnimi ravnmi oblasti.

Po mnenju združenj, bo trenutni predlog samo še povečal obstoječa nesorazmerja.

Zato v predlogu, ki so ga poslala združenja, ministrstvo, ki je pripravljavec predloga pozivajo, da se v zvezi s tem k sodelovanju povabi predstavnike reprezentativnih združenj občin.

DOPIS PREDLOG ZDRUŽENJ


< DELOVNA USPEŠNOST ZA PROMOCIJO CEPLJENJA PRI TIMIH DRUŽINSKE MEDICINE V JZ